Organisation

Överskötare

En av de viktigaste uppgifter som överskötaren har är att ansvara för kvalitetsutvecklingen vid Oasen boende- och vårdcenter. En viktig del är också att leda och utveckla vårdarbetet samt att sköta en del av kontakten med de anhöriga. Vid överskötarens ledigheter sköts uppgifterna beroende på dess karaktär av någon av avdelningsskötarna eller kanslipersonalen (förbundsdirektören m.fl).

Arbetstider:
(i regel)
Mån-tors 08.00-16.00
Fre 08.00-14.15

Direkttel. överskötare: 373 260

Avdelningsskötarna

Avdelningsskötarna leder och utför vårdarbete på respektive avdelning. I arbetsuppgifterna ingår också uppgörande av arbetsscheman, löneunderlag, semesterplanering samt anskaffning av vikarier med mera.  

Ekonomikansli

Ekonomikansliet består av en förbundsdirektör, ekonom samt en löneräknare.

Kontorstid:
Vardagar 09.00-15.00 
(kanslipersonal på plats i regel 7.30-15.30) 

Direkttel. förbundsdirektör: 373 210
Direkttel. ekonom: 373 251  (fakturering etc)