Lediga jobb

Kom med och utveckla vår arbetsplats!

Oasen boende- och vårdcenter är ett åldringshem med plats för 67 boenden fördelade på fyra avdelningar. Hos oss arbetar idag ca 70 personer av vilka de flesta tillhör vårdpersonalen. 
Boendet är beläget i Prestgårdenby invid Jomala kyrka i Jomala kommun. Oasen boende- och vårdcenter ingår i kommunalförbundet De Gamlas Hem (Dgh). Dess högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige med en ledamot från var och en av de 13 ägarkommunerna. Förbundsstyrelsen har det operativa ansvaret för verksamheten. 

Organisationen

Tillsammans med bland annat läkare, sjuksköterskor, närvårdare, anstaltsbiträden, kökspersonal, kontorspersonal bildar vi en organisation som strävar efter en initiativrik och kunskapsinriktad verksamhet.  

Närvårdare

Närvårdare, tillsvidare befattning 100 % i periodarbete enligt AKTA.
Närvårdare ,tillsvidare befattning 100 % i periodarbete enligt AKTA.
Närvårdare, tillsvidare befattning 100% i periodarbete enligt AKTA.
Närvårdare, tillsvidare befattning 100% i  periodarbete enligt AKTA .

Befattning 1-4 är med nuvarande placering på avdelning Mattas

Meriterande är erfarenhet av vård av minnessjuka alternativt psykisk ohälsa .

Tillträde 10.09.2018, eller enligt överenskommelse.

Närvårdare, tillsvidare befattning 100% i periodarbete enligt AKTA.

 

Med nuvarande placering på avdelning Pellas

 

Meriterande är erfarenhet av sjukvård.

Tillträde enligt överenskommelse

Kompetenskrav (befattning 1-5);  Närvårdarexamen samt inskriven i Valvira.

Prövotid 3 månader

T-intyg lämnas före tillträde

Grundlön; 2 395,85 €

Sedvanliga ansökningar skall vara oss tillhanda senast  11.06.2018 kl 15,00 under adress

Oasen boende och vårdcenter

Godbyvägen 486

22150 JOMALA

Alternativt via mail till undertecknad.

Närmare upplysningar ges av överskötare Lena Karlsson på telefon 373260,

 eller per mail lena.karlsson@oasen.ax

 

Publicerad 31.8.2017
Uppdaterad 24.5.2018