Information till besökare!

 

Detta gäller från och med 16.12.2020 

Vi rekommenderar att avstå från icke nödvändiga besök.

Besök bokas på förhand med personal på respektive avdelning för att säkerställa att man hinner instruera besökare och att det inte blir för många besökare per avdelning samtidigt. Detta gäller även för utomhusbesök.

Tillstånd till besök ges till 1-2 närstående per gång. Endast friska och symptomfria närstående får komma på besök. Har man vistats i ett riskland behöver man iaktta  karantän innan besök i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

Man sköter sin handhygien, har på skyddsutrustning enligt anvisningar från personalen. Ta med eget munskydd, annars tilldelas du ett av personalen.

Kommer man på besök inomhus skall man inte i onödan röra sig i gemensamma utrymmen utan går direkt till vårdtagarens egna rum.  Man håller hela tiden 2 meters avstånd till vårdtagare och personal.

Om det på enheten uppdagas coronasmitta följer vi smittskyddsläkarens anvisningar och då kan ovanstående komma att ändras på kort varsel.

Med hopp om gott samarbete för att skydda alla våra vårdtagare!

Ledningen på Oasen

Oasen boende- och vårdcenter söker vårdkoordinator!

Oasen boende- och vårdcenter söker Vårdkoordinator

Oasen boende- och vårdcenter är ett kommunalförbund. Verksamheten vid Oasen boende- och vårdcenter består i huvudsak av institutionsvård för de 13 medlemskommunernas äldre invånare, även om verksamheten under senare år har breddats. De boende på Oasen behöver i regel större insatser av sjukvård och omsorg än vad kommunernas serviceboenden har möjlighet att erbjuda. Utöver vård och omsorg erbjuds Oasens boende regelbundna möjligheter till kognitiv och fysisk träning. Det ordnas därutöver gemensamma trivselskapande aktiviteter och utevistelser. En av verksamhetens övergripande målsättningar är att svara mot medlemskommunernas behov av service inom vårdområden som medlemskommunerna inte tillgodoser på egen hand. Oasen boende- och vårdcenter bedriver sin verksamhet i tätt samarbete med medlemskommunerna och Ålands Hälso- och Sjukvård (ÅHS).

Arbetsuppgifter

Tjänsten som vårdkoordinator är nyinrättad och har bl.a. huvudsakliga ansvarsområden att utveckla insatser som ska stödja kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Följa upp, kartlägga och analysera förbättringsarbeten. Avvikelsehantering, patientsäkerhetsarbete t.ex. utbildande insatser, granska journaler. Kvalitetsgranska handledning som ges på Oasen samt introduktionen till nyanställda. Samarbeta med ÅHS, Landskapet, ägarkommunerna och vid behov bistå med kunskapsutveckling samt kvalitetsutveckling mot kommunerna. Omvärldsbevakning inom patientsäkerhetsområdet. Handha en överblick av platsläget och om rätt vårdtagare är på rätt vårdplats i samarbete med avdelningsskötarna.

Vi söker dig som sätter den boende i fokus, är ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i samarbete med andra. Du är serviceinriktad, lösningsorienterad och utvecklingsintresserad samt strukturerad i ditt arbetssätt. Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet i verksamhetsområdet. Stora möjligheter finns att själv utforma arbetssätt och metoder inom ramen för uppdraget.

Kvalifikationer

Magisterexamen inom hälsovårdsområdet eller motsvarande erfarenhet, minst 60 sp inom utveckling-ledarskap, meriterande med vidareutbildning inom geriatri.

 

Är du den vi söker? Välkommen in med ansökan!

Arbetet inleds så snabbt som möjligt eller enligt överenskommelse. Prövotid kan komma att tillämpas.

Sista ansökningsdag 14.2.2020  kl. 15.00.

Ansökningar jämte betyg och meritförteckning sändes till:

info@oasen.ax

eller :

Oasen boende- och vårdcenter

Godbyvägen 486, 22 150 Jomala

Har du frågor eller funderingar kring denna tjänst? Tveka inte att kontakta förbundsdirektören, Arsim Zekaj tfn 040 152 44 55 eller arsim.zekaj@oasen.ax

Publicerad 31.1.2020
Uppdaterad 31.1.2020