Information till besökare!

Det råder fortsatt besöksförbud till Oasen boende- och vårdcenter i enlighet med beredskapslagen.

Det är möjligt att arrangera träffar utomhus. Besökare får dock inte komma in i Oasens lokaler.

Samtliga besök måste godkännas av avdelningen på Oasen i förväg innan de kan genomföras.

 

För att undvika smittspridning ska träffarna kunna ske i enlighet med landskapsläkarens rekommendationer:

Du måste vara frisk. Handhygien och socialdistansering är av vikt.

Du behöver avstå från all form av närkontakt med den boende. Det betyder att all kroppskontakt förbjuds.

Under alla omständigheter och situationer ska ett avstånd på minst två (2) meter kunna hållas mellan den boende och besökare.

Med vänlig hälsning,

Oasen boende- och vårdcenter

Förbundsstyrelse 20/2019

24.4.2020
Fullmäktigeprotokoll
26.2.2020
Styrelseprotokoll
29.1.2020
Styrelseprotokoll
18.12.2019
Styrelseprotokoll
27.11.2019
Styrelseprotokoll
15.11.2019
Fullmäktigeprotokoll
23.10.2019
Styrelseprotokoll
17.10.2019
Styrelseprotokoll
30.9.2019
Fullmäktigeprotokoll
18.9.2019
Styrelseprotokoll
12.9.2019
Styrelseprotokoll
4.9.2019
Styrelseprotokoll
26.8.2019
Styrelseprotokoll
12.8.2019
Styrelseprotokoll
22.7.2019
Styrelseprotokoll
17.6.2019
Fullmäktigeprotokoll
6.6.2019
Styrelseprotokoll
29.5.2019
Styrelseprotokoll

Sidor

Publicerad 5.9.2017
Uppdaterad 20.12.2019