Vad ingår i vårdavgiften vid institutionsvård

Beklädnad 

 • Vårdtagaren står för egna kläder samt skodon 
 • Oasen står för tvätt av kläder, men ansvarar inte för kläder som skall tvättas under 40 grader eller kemtvättas
 • Oasen står för namnlappar för märkning av kläder
 • Oasen står för sängkläder, handdukar samt vid behov pyjamas alt. nattlinne Hygienartiklar 

Hygienartiklar

 • Oasen tillhandahåller bashygienartiklar 
 • Oasen tillhandahåller tvättlappar, haklappar samt inkontinensskydd 
 • Övriga artiklar som inte ingår i Oasens sortiment bekostas av vårdtagaren själv

Läkemedel 

 • DGH bekostar läkarordinerade mediciner 
 • Naturpreparat ersätts inte

Hörselvård 

 • Avdelningsskötaren alt. Läkaren tar ställning till besök till hörselvårdsassistent 
 • Oasen betalar i så fall besöket 
 •  Oasen tillhandahåller batterier till hörapparat 

Tandvård 

 • Avdelningsskötaren alt. läkaren tar ställning till tandläkarvård samt besök till tandhygienist. 
 • Oasen bekostar endast tandvård vid ÅHS 
 • Oasen bekostar tandtekniska utgifter, tandvård inkl. besök hos tandhygienist 
 • Privat tandvård bekostas av vårdtagaren själv 
 • Institutionen betalar vid behov tandprotes samt tandläkarbesök för utprovning/justering av dessa.

Synundersökning 

 • Läkaren gör individuell bedömning om synkontroll hos optiker behövs, alternativt remiss till ögonläkare 
 • Oasen anlitar åländska optiker, inte internetoptiker. 
 • Oasen ersätter optikerkostnaderna 
 • Glasögon bekostas av Oasen vid konstaterad synförändring, bågarna ersätts med 150€, specialglas på basen av medicinskt utlåtande.

Fotvård 

 • Avdelningsskötaren tar ställning till fotvård och medicinskfotvård 
 • Oasen bekostar fotvårdare som anlitas av Oasen
 • Insulindiabetiker har rätt till medicinsk fotvård minst 6 ggr/år på DGHs bekostnad. Ytterligare behandlingar ersätts också vid konstaterat behov. För övriga klienter ersätter Oasen fotvård minst 2 ggr/år samt ytterligare behandlingar vid behov.

Frisör 

 • Avdelningsskötaren tar ställning till hårklippning 
 • Oasen ersätter enbart den frisör som Oasen anlitat. 
 • Oasen ersätter hårklippning 6 ggr/år samt ytterligare vid behov. 
 • Hårfärgning, permanent och dylikt ersätts av vårdtagaren själv

Taxiresor 

 • 12 stycken taxiresor tur och retur ersätts av institutionen per år. I första hand använder vårdtagaren sina färdtjänstbiljetter och DGH ersätter då självrisken
 • De resor som Oasen ersätter gäller till hemmet, släkt och vänner samt rekreationsresor inom Åland 
 • Resorna planeras i samråd med personalen 
 •  Oasen har undantagsvis möjlighet att tillhandahålla följeslagare vid privata resor 
 • Taxi- samt ambulansresor till och från ÅHS bekostas av Oasen

Sjukhusräkningar 

 • Om Oasens läkare bedömer att behov föreligger av poliklinisk vård vid ÅHS så debiteras inte vårdtagaren för dessa besök
 • Om vårdtagaren flyttas över till ÅHS för vård ,så skrivs vårdtagaren ut från Oasen och debiteras därmed inte under denna tid av DGH. Däremot debiterar ÅHS för denna vårdperiod. Vårdtagaren kan endast vara inskriven på en vårdinrättning åt gången.
 • TV-licens 
 • Oasens TV-licens gäller för alla tv-apparater

Telefon 

 • Oasen tillhandahåller en gemensam telefon per avdelning 
 • De vårdtagare som har egen telefon bekostar själva installation och urkoppling av denna samt telefonräkningen. Om Oasen bedömer att vårdtagaren skall byta rum så bekostar Oasen denna flytt 
 • Den vårdtagare som önskar utnyttja internetuppkoppling kan utnyttja Oasens trådlösa nätverk.

 

Fastställt i förbundsstyrelse 26.2.2015

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 18.10.2017