Välkommen till Oasen boende och vårdcenter - DGHs verksamhetsenhet i Jomala


Den 1.1.2016 övergick DGH till att använda namnet Oasen boende- och vårdcenter för den verksamhet som bedrivs i kommunalförbundets byggnad i Jomala. DGH-De Gamlas Hem finns kvar som namn i några sammanhang, men för boende, anhöriga, personal och allmänhet ska det nya namnet vara det som allmänt används. Att etablera ett nytt namn tar tid, och de som är i kontakt med Oasen boende- och vårdcenter bör vara medvetna om att det gamla namnet kan förekomma i dokument och dagligt tal en tid framåt. 

Verksamheten vid Oasen boende- och vårdcenter består i huvudsak av institutionsvård för de 13 medlemskommunernas äldre invånare. De boende på Oasen behöver i regel större insatser av sjukvård och omsorg än vad som ges i kommunernas serviceboenden. Utöver vård och omsorg ges de boende på Oasen regelbundna möjligheter till sysselsättningsterapi och fysisk träning. För de boende ordnas också gemensamma trivselskapande aktiviteter och utevistelser. Varje boende får en vårdplan som tar den enskildes önskemål, behov och historia i beaktande.

Från början av 2016 är en av avdelningarna ett effektiverat serviceboende med 10 vårdplatser. Esb hör till öppenvården.

Oasen kan också besluta att erbjuda andra boendeformer och tjänster än institutionsvård och effektiverat serviceboende för äldre.

En av verksamhetens övergripande målsättningar är att svara mot medlemskommunernas behov av service inom vårdområden som medlemskommunerna inte tillgodoser på egen hand. Oasen boende- och vårdcenter bedriver sin verksamhet i tätt samarbete med medlemskommunerna och Ålands Hälso- och Sjukvård (ÅHS).

På Oasens fyra avdelningar Mattas, Pellas, Solsidan och Liljan finns sammanlagt 67 platser.

Oasen boende- och vårdcenter finns i centrum av Jomala kommun, alldeles intill Jomala kyrka och ca 6 km utanför Mariehamn. Hemmet byggdes 1962 och totalrenoverades och tillbyggdes år 1990-92.

Medlemskommunerna är Brändö, Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Sottunga, Sund, Vårdö. Kommunalförbundets högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige.

 Aktuellt