Förbundsdirektören och ekonomen har flyttat ut ur sina kanslier. Utrymmena behövs för övrig verksamhet. Ni hittar numera direktören och ekonomen i den norra flygeln (konferensutrymmena).