Förbundsstyrelse

Ledamöter Personliga ersättare
Gyrid Högman, ordf. Harry Jansson
Per Lycker, viceordf. Rolf Karlsson
Roger Eriksson Hedvig Stenros
Susanne Nordberg Björn Rönnlöf
Hanna Segerström Peggy Eriksson
Ulla-Britt Dahl Emilia Karlsson
Tomas Blomberg Magnus Jansson

 

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 18.10.2017