Välkommen på ett säkert besök till oss!

Vi ser gärna att ni följer följande rekommendationer så att ert besök ska bli så säkert som möjligt både för er och för oss.

- Endast symptomfria personer får komma på besök

- Följ våra instruktioner gällande handtvätt och skyddsutrustning

- Visir inomhus och om vi är i spridningsfasen munskydd, håll dig uppdaterad över vad som gäller gällande smittspridningen.

- Vi kan vara behjälpliga med handhygien och användning av skydd om det behövs.

- Man ska hålla ett säkerhetsavstånd på 2 meter till andra klienter och personal när det är möjligt.

- Rör dig så lite som möjligt i gemensamma utrymmen.

- Vid besök utomhus är användning av skyddsutrustning inte nödvändig, om alla är symptomfria.

- Besök kan begränsas bara med karantäns- eller isoleringsbeslut av smittskyddsläkare. Om någon klient är i karantän eller isolering gäller inte detta hela enheten.

Vårdavdelningar

Vård & Service

Vår målsättning är att erbjuda medlemskommunernas invånare den hjälp och stöd han/hon behöver. Utgående från våra omvårdnads- och medicinska resurser erbjuder vi den vård som inte kan tillgodoses av annan social- och eller sjukvårdsservice.

Vi strävar efter att vården ska vara individuellt anpassad och resursstödjande. Genom regelbunden kontakt med anhöriga håller vi en aktiv dialog för att individanpassa vården.

För att individualitetsprincipen ska förverkligas använder vi oss av ett kontaktmannaskap. Varje boende har en egen vårdare som fungerar som kontaktperson mellan den vårdade och dess anhöriga. På varje avdelning finns även en avdelningsskötare som anhöriga kan hålla kontakten med. Kontaktmannaskapet och uppföljning med avdelningsskötaren skapar kontinuitet i sjukvården vilket i sin tur gör att den individuella vården kan förverkligas.

Hur får jag en plats vid Oasen boende- och vårdcenter?

För att komma till Oasen boende- och vårdcenter kontaktar man hemkommunens äldreomsorgsledare eller kommunens socialkansli. 
Oftast har den som kommer till Oasen redan en etablerad kontakt med hemkommunens äldreomsorg och socialkansli. 

Om du är missnöjd med vården

Om du är klient eller anhörig/intressebevakare till en klient och upplever att vården ej fungerar på ett tillfredsställande sätt, ska du i första hand vända dig till avdelningsskötaren på den avdelning där vården sker. I andra hand vänder du dig till överskötaren.

Klientombudsmannen

Du kan också få stöd från klientombudsmannen på Åland. Kliientombudsmannen hjälper dig som är klient hos den kommunala socialvården, bland annat inom äldreomsorgen.
Kontaktuppgifter till klientombudsmannen:
telefon: 018 25267
hemsida: www.ombudsman.ax  

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 25.8.2021