Boende ute i bersån sommartid

Vårdavdelningar

Vård & Service

Vår målsättning är att erbjuda medlemskommunernas invånare den hjälp och stöd han/hon behöver. Utgående från våra omvårdnads- och medicinska resurser erbjuder vi den vård som inte kan tillgodoses av annan social- och eller sjukvårdsservice.

Vi strävar efter att vården ska vara individuellt anpassad och resursstödjande. Genom regelbunden kontakt med anhöriga håller vi en aktiv dialog för att individanpassa vården.

För att individualitetsprincipen ska förverkligas använder vi oss av ett kontaktmannaskap. Varje boende har en egen vårdare som fungerar som kontaktperson mellan den vårdade och dess anhöriga. På varje avdelning finns även en avdelningsskötare som anhöriga kan hålla kontakten med. Kontaktmannaskapet och uppföljning med avdelningsskötaren skapar kontinuitet i sjukvården vilket i sin tur gör att den individuella vården kan förverkligas.

Hur får jag en plats vid Oasen boende- och vårdcenter?

För att komma till Oasen boende- och vårdcenter kontaktar man hemkommunens äldreomsorgsledare eller kommunens socialkansli. 
Oftast har den som kommer till Oasen redan en etablerad kontakt med hemkommunens äldreomsorg och socialkansli. 

Om du är missnöjd med vården

Om du är klient eller anhörig/intressebevakare till en klient och upplever att vården ej fungerar på ett tillfredsställande sätt, ska du i första hand vända dig till avdelningsskötaren på den avdelning där vården sker. I andra hand vänder du dig till överskötaren.

Klientombudsmannen

Du kan också få stöd från klientombudsmannen på Åland. Kliientombudsmannen hjälper dig som är klient hos den kommunala socialvården, bland annat inom äldreomsorgen.
Kontaktuppgifter till klientombudsmannen:
telefon: 018 25267
hemsida: www.ombudsman.ax  

Anslagstavla inom Vårdavdelningar

21.9.2023 - Nya namn på Oasens avdelningar
Hej! Grattis till fd. Pellas och Mattas: vi kan nu officiellt börja kalla er för Korallen (fd. Pellas modul 1), Gläntan (fd. Pellas modul 2) och Lugnet (fd. Mattas demens)!  Under de närmaste...
Läs mer om Nya namn på Oasens avdelningar ›
26.1.2023 - Lediga jobb på Oasen (Lediga jobb)
Nu finns det tre jobb att söka på Oasen: 100% Närvårdare100% Sjukskötare, moderskapsvikariat100% Närvårdare, moderskapsvikariat Klicka på länkarna för mera info!
Läs mer om Lediga jobb på Oasen ›
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 10.5.2023