Kallelse till förbundsfullmäktigemöte 15.11.2023

Publicerad 24.10.2023 07:58 | Uppdaterad 24.10.2023 08:04

Föredragningslistan:

23 §               Sammanträdets öppnande

24 §               Sammanträdets laglighet och beslutsförhet

25 §               Godkännande av föredragningslistan

26 §               Val av protokolljusterare

27 §               Förändringsbudget

28 §               Budget 2024 och ekonomiplan 2025–2026

29 §               Rekrytering av ny förbundsdirektör

30 §               Information

31 §               Sammanträdets avslutande

 

Sammanträdet äger rum i Park Alandias konferensavdelning, Norra Esplanadgatan 3, Mariehamn.

Om någon ledamot önskar närvara via teams kan ni meddela oss via mejl info@oasen.ax

 

Jomala den 23.10.2023

Håkan Lundberg

Förbundsfullmäktiges ordförande

Publicerad 24.10.2023
Uppdaterad 24.10.2023