Om Oasen

De boende på Oasen behöver i regel större insatser av sjukvård och omsorg än vad kommunernas serviceboenden har möjlighet att erbjuda. Utöver vård och omsorg erbjuds Oasens boende även regelbundna möjligheter till kognitiv och fysisk träning. Det ordnas också gemensamma trivselskapande aktiviteter och utevistelser. Varje boende får en individuell vårdplan som tar den enskildes önskemål, behov och historia i beaktande. 

Fem avdelningar

På Oasens fem avdelningar Lugnet (f.d. Mattas), Korallen (f.d. Pellas modul 1), Gläntan (f.d. Pellas modul 2), Solsidan och Liljan finns sammanlagt 58 platser. Från början av 2016 är en av avdelningarna ett effektiverat serviceboende med 10 vårdplatser. Esb hör till öppenvården.

En av verksamhetens övergripande målsättningar är att svara mot medlemskommunernas behov av service inom vårdområden som medlemskommunerna inte tillgodoser på egen hand. Oasen boende- och vårdcenter bedriver sin verksamhet i tätt samarbete med medlemskommunerna och Ålands Hälso- och Sjukvård (ÅHS).

Här finns vi

Oasen boende- och vårdcenter finns i centrum av Jomala kommun, alldeles intill Jomala kyrka och ca 6 km utanför Mariehamn. Hemmet byggdes 1962 och totalrenoverades och tillbyggdes år 1990-92.

Medlemskommunerna är Brändö, Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Sottunga, Sund, Vårdö. Kommunalförbundets högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige.

Publicerad 31.8.2017
Uppdaterad 23.9.2023