Revisorer 2024-2027

Revisorer Ersättare
Robert Lindfors Fredrik Lindqvist
Linda Kuitinen Maarit Grönlund
En av BDO Audiator Ab utsett revisor   En av BDO Audiator Ab utsedd ersättare

Robert Lindfors utsedd till ordförande för revisorerna.

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 28.5.2024