Information till besökare!

 

Detta gäller från och med 16.12.2020 

Vi rekommenderar att avstå från icke nödvändiga besök.

Besök bokas på förhand med personal på respektive avdelning för att säkerställa att man hinner instruera besökare och att det inte blir för många besökare per avdelning samtidigt. Detta gäller även för utomhusbesök.

Tillstånd till besök ges till 1-2 närstående per gång. Endast friska och symptomfria närstående får komma på besök. Har man vistats i ett riskland behöver man iaktta  karantän innan besök i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

Man sköter sin handhygien, har på skyddsutrustning enligt anvisningar från personalen. Ta med eget munskydd, annars tilldelas du ett av personalen.

Kommer man på besök inomhus skall man inte i onödan röra sig i gemensamma utrymmen utan går direkt till vårdtagarens egna rum.  Man håller hela tiden 2 meters avstånd till vårdtagare och personal.

Om det på enheten uppdagas coronasmitta följer vi smittskyddsläkarens anvisningar och då kan ovanstående komma att ändras på kort varsel.

Med hopp om gott samarbete för att skydda alla våra vårdtagare!

Ledningen på Oasen

Förbundsfullmäktige ledamöter

Förbundsfullmäktige har mandatperiod 2020-2023. Håkan Lundeberg är ordförande under mandatperioden.

Kommun Ordinarie ledamot Ersättare
Brändö Margaret Lundberg Marja Tuomola
Eckerö Jan-Anders Öström, vice ordf. Susanne Fagerström
Finström Håkan Lundberg, ordf. Camilla Bergendahl
Geta Gunnel Nordlund-White Diana Lindström
Hammarland Egil Sundström Stig A. Mattsson
Jomala Peggy Eriksson  Tage Eriksson
Kumlinge Christian Dreyer Mia Hanström
Kökar Camilla Enberg Siv Relander
Lemland Patrik Erisksson Andrea Sandberg
Lumparland Annsofi Joelsson    Lil Strandholm-Karlsson
Sottunga Rosita Stenros Birgitta Saurén
Sund Britt Danielsson Ulla-Britt Dahl
Vårdö Krister Johansson Marja Elomaa-Andersson

 

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 8.6.2020