Information till besökare!

 

Detta gäller från och med 1.8.2020 

Vi rekommenderar fortsättningsvis besök utomhus om vädret det tillåter.

Besök bokas på förhand med personal på respektive avdelning för att säkerställa att man hinner instruera besökare och att det inte blir för många besökare per avdelning samtidigt. Detta gäller även för utomhusbesök.

Tillstånd till besök ges till 1-2 närstående per gång. Endast friska och symptomfria närstående får komma besök. Har man vistats i ett riskland behöver man iaktta en 14 dagars karantän innan besök i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

Man sköter sin handhygien, har på skyddsutrustning enligt anvisningar från personalen, visir eller munskydd.

Kommer man på besök inomhus skall man inte i onödan röra sig i gemensamma utrymmen utan går direkt till vårdtagarens egna rum.  Man håller hela tiden 2 meters avstånd till vårdtagare och personal.

Om det på enheten uppdagas coronasmitta följer vi smittskyddsläkarens anvisningar och då kan ovanstående komma att ändras på kort varsel.

Med hopp om gott samarbete för att skydda alla våra vårdtagare!

Ledningen på Oasen

Lediga jobb

Kom med och utveckla vår arbetsplats!

Oasen boende- och vårdcenter är ett åldringshem med plats för 67 boenden fördelade på fyra avdelningar. Hos oss arbetar idag ca 70 personer av vilka de flesta tillhör vårdpersonalen. 
Boendet är beläget i Prestgårdenby invid Jomala kyrka i Jomala kommun. Oasen boende- och vårdcenter är ett kommunalförbundet som ägs av 13 medlemskommuner . Dess högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige med en ledamot från var och en av de 13 ägarkommunerna. Förbundsstyrelsen har det operativa ansvaret för verksamheten. 

Organisationen

Tillsammans med bland annat läkare, sjuksköterskor, närvårdare, anstaltsbiträden, kökspersonal, kontorspersonal bildar vi en organisation som strävar efter en initiativrik och kunskapsinriktad verksamhet.  

Lediganslagna befattningar

Oasen boende- och vårdcenter söker följande vikariat samt befattningar:

 

Närvårdare:

                           Vikariat:

                          100% Liljan ESB

                          Tidsperiod: 24.8.2020-31.12.2020 med möjlighet till förlängning

                          100% Mattas demens

                          Tidsperiod: 21.9.2020-17.3.2021

                          Befattningar:

                          100% Pellas

                          Från 1.10.2020 tillsvidare

 

                          100% Mattas rehab

                          Från 21.9.2020 tillsvidare

 

                          50% Mattas demens

                          Från 21.9.2020 tillsvidare

                         

Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av sjukvård/demensvård, är en bra teamspelare men som även kan arbeta självständigt. Att kunna bemöta vårdtagare och anhöriga med respekt och vänlighet lägger vi stor vikt vid, samt att vården du ger skall vara evidensbaserad och av god kvalitet. Kravet är att du har närvårdarexamen och är inskriven i Valvira.

Före tillträde till befattningen bör läkarintyg T samt vaccinationsintyg uppvisas eftersom befattningen/vikariatet kräver vaccinationsskydd i enlighet med §48 i Lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016)

Prövotid tillämpas. – gällande befattningar. Ingen prövotid för vikariat.

 

Grundlön för heltid: 2 488,65€/mån + ev. tillägg

Ansökan med CV och referenser riktas till heidi.viktorsson@oasen.ax, märk mailet ”Ansökan” och specificera även vilken tjänst du söker. Ansökan bör vara inne senast 9.8.2020

Närmare upplysningar ger vårdkoordinator Heidi Viktorsson, tel. 018-373260 eller heidi.viktorsson@oasen.ax

 

 

 

Närvårdare:

                             Vikariat:

                             77,42% Solsidan

                             Tidsperiod: 5.11.2020-15.8.2021 med möjlighet till förlängning

 

                             50% Solsidan

                             Tidsperiod: 1.1.2021-31.12.2022

                            

Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av demensvård, är en bra teamspelare men som även kan arbeta självständigt. Att kunna bemöta vårdtagare och anhöriga med respekt och vänlighet lägger vi stor vikt vid, samt att vården du ger skall vara evidensbaserad och av god kvalitet. Kravet är att du har närvårdarexamen och är inskriven i Valvira.

Före tillträde till vikariatet bör läkarintyg T samt vaccinationsintyg uppvisas eftersom vikariatet kräver vaccinationsskydd i enlighet med §48 i Lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016)

Grundlön för heltid: 2 488,65€/mån + ev. tillägg

Ansökan med CV och referenser riktas till johanna.bjorkvall@oasen.ax, märk mailet ”Ansökan” och specificera vilket vikariat du söker. Ansökan bör vara inne senast 29.9.2020

Närmare upplysningar ger Johanna Björkvall tel. 0457-3458683 (mån, tis eller tors 9-14) eller på johanna.bjorkvall@oasen.ax

 

Publicerad 31.8.2017
Uppdaterad 17.9.2020