Lediga jobb

Kom med och utveckla vår arbetsplats!

Oasen boende- och vårdcenter är ett åldringshem med plats för 67 boenden fördelade på fyra avdelningar. Hos oss arbetar idag ca 70 personer av vilka de flesta tillhör vårdpersonalen. 
Boendet är beläget i Prestgårdenby invid Jomala kyrka i Jomala kommun. Oasen boende- och vårdcenter är ett kommunalförbundet som ägs av 13 medlemskommuner . Dess högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige med en ledamot från var och en av de 13 ägarkommunerna. Förbundsstyrelsen har det operativa ansvaret för verksamheten. 

Organisationen

Tillsammans med bland annat läkare, sjuksköterskor, närvårdare, anstaltsbiträden, kökspersonal, kontorspersonal bildar vi en organisation som strävar efter en initiativrik och kunskapsinriktad verksamhet.  

 

Förbundsdirektör

I och med att vår nuvarande förbundsdirektör söker nya utmaningar lediganslår vi tjänsten som förbundsdirektör. 

Förbundsdirektören ska leda och utveckla verksamheten enligt de ramar som förbundsfullmäktige fastställer. Förbundsdirektören är förbundets ledande tjänstman och leder kommunalförbundets förvaltning och ekonomi och är föredragande inför förbundsfullmäktige och -styrelse.

Kompetenskrav: Den som väljs till förbundsdirektör ska ha avlagt högskoleexamen inom juridik, statskunskap eller ekonomi.

Erfarenhet av kommunal förvaltning och i praktiken visad god ledarförmåga räknas som en merit.

För ytterligare upplysningar om tjänsten kontakta: Förbundsdirektör Katarina Dahlman, tel (018) 373 210, +358 (0)457 3613 535 eller förbundsstyrelsens ordförande Gyrid Högman, tel +358 (0)457 548 3538.

Välkommen med din ansökan, innehållande löneanspråk, senast fredagen den 1.3.2019 klockan 12.00 till Oasen boende- och vårdcenter, Godbyvägen 486, 22150 Jomala. Ansökan kan också sändas per e-post till info@oasen.ax

 

Oasen Boende- och vårdcenter har utökat demensvårdsplatserna och söker därför nya medarbetare.

4 tillsvidare befattningar som närvårdare i arbetsavtal 100% , periodarbete enligt AKTA

Vi ser gärna att du har erfarenhet av, eller utbildning inom demens/kognitiv funktionsnedsättning och vill utveckla vården tillsammans med oss. Vi jobbar i team men man behöver kunna ta självständigt ansvar och vården man ger ska bygga på ett personcentrerat förhållningssätt.

Du behöver ha närvårdarexamen samt vara inskriven i Valvira.

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med §48 i Lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016)

Prövotid 3 månader. T-intyg lämnas före tillträde.

Grundlön: 2425,80 €

Ansökan med CV skall vara oss tillhanda senast 30.1. kl.16

Ansökan riktas till vik. Överskötare Heidi Viktorsson som också svarar på frågor. Mail: heidi.viktorsson@oasen.ax. Telefon: 018-373260

 

Oasen Boende- och vårdcenter söker sommarvikarier till sommaren 2019:

  1. Sjukskötare, legitimerade, inskrivna i Valvira.
  2. Sjukskötarstuderande med minst 140 sp avlagda kan fungera som assisterande sjukskötare och handha vissa sjukskötaruppgifter, eller om man har under 140 sp som vårdbiträde på avdelning.
  3. Närvårdare, registrerad  i Valvira eller närvårdarstuderande.

Ansökan och förfrågningar riktas till:

vik. Överskötare Heidi Viktorsson.

Mail: heidi.viktorsson@oasen.ax. Telefon: 018-373260

 

 

Publicerad 31.8.2017
Uppdaterad 7.2.2019