Information till besökare!

Det råder fortsatt besöksförbud till Oasen boende- och vårdcenter i enlighet med beredskapslagen.

Det är möjligt att arrangera träffar utomhus. Besökare får dock inte komma in i Oasens lokaler.

Samtliga besök måste godkännas av avdelningen på Oasen i förväg innan de kan genomföras.

 

För att undvika smittspridning ska träffarna kunna ske i enlighet med landskapsläkarens rekommendationer:

Du måste vara frisk. Handhygien och socialdistansering är av vikt.

Du behöver avstå från all form av närkontakt med den boende. Det betyder att all kroppskontakt förbjuds.

Under alla omständigheter och situationer ska ett avstånd på minst två (2) meter kunna hållas mellan den boende och besökare.

Med vänlig hälsning,

Oasen boende- och vårdcenter

Lediga jobb

Kom med och utveckla vår arbetsplats!

Oasen boende- och vårdcenter är ett åldringshem med plats för 67 boenden fördelade på fyra avdelningar. Hos oss arbetar idag ca 70 personer av vilka de flesta tillhör vårdpersonalen. 
Boendet är beläget i Prestgårdenby invid Jomala kyrka i Jomala kommun. Oasen boende- och vårdcenter är ett kommunalförbundet som ägs av 13 medlemskommuner . Dess högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige med en ledamot från var och en av de 13 ägarkommunerna. Förbundsstyrelsen har det operativa ansvaret för verksamheten. 

Organisationen

Tillsammans med bland annat läkare, sjuksköterskor, närvårdare, anstaltsbiträden, kökspersonal, kontorspersonal bildar vi en organisation som strävar efter en initiativrik och kunskapsinriktad verksamhet.  

Lediganslagna befattningar

 

Kommunalförbundet Oasen boende- och vårdcenter söker vik. Överskötare tom 6.2.2022

Vår nuvarande överskötare går vidare till annat uppdrag inom Oasen boende- och vårdcenter. Vi söker därför en vik. överskötare för en tjänst som sträcker sig t.o.m. 6.2.2022.

Verksamheten vid Oasen består i huvudsak av institutionsvård för de 13 medlemskommunernas äldre invånare, även om verksamheten under senare år har breddats. De boende på Oasen behöver i regel större insatser av sjukvård och omsorg än vad kommunernas serviceboenden har möjlighet att erbjuda. Utöver vård och omsorg erbjuds Oasens boende regelbundna möjligheter till kognitiv och fysisk träning. Det ordnas därutöver gemensamma trivselskapande aktiviteter och utevistelser. En av verksamhetens övergripande målsättningar är att svara mot medlemskommunernas behov av service inom vårdområden som medlemskommunerna inte tillgodoser på egen hand. Oasen boende- och vårdcenter bedriver sin verksamhet i tätt samarbete med medlemskommunerna och Ålands Hälso- och Sjukvård (ÅHS).

Som överskötare har du i främst personalledningsansvar för anställda inom Oasen. Du kommer arbeta tät ihop med vårdkoordinator för att samordna och utveckla kommunalförbundets vårdinsatser och personalresurser. Vi söker dig som sätter medarbetaren och den boende i fokus, är ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i samarbete med andra. Du är lösningsorienterad och strukturerad i ditt arbetssätt. Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet av personalledning.

Arbetsuppgifter

Anställer och rekryterar all vård- och städpersonal, långtidsvikariat och befattningar.

Ansvar för att personalresurserna på avdelningarna samordnas på ett ändamålsenligt sätt.

Fastställer i samarbete med avdelningsskötarna semestrar och ledigheter samt vikariebehov.

Handhar studerandeansvaret i samråd med vårdkoordinatorn

Fattar tjänstemannabeslut gällande vård- och städpersonal.

Förman för avdelningsskötare, sjukskötare, sysselsättning, fysioterapeuter samt lokalvårdare.

Håller utvecklingssamtal, sjukfrånvarosamtal och deltar i trepartsmöten med företagshälsovården.

Håller möten med ovannämnda och framför personalens åsikter och förslag i organisationen, samt bistår i att delge nya föreskrifter och evidens i organisationen.

Ansvar för fungerande personaladministration

Deltar i samarbetet kring ny vårdjournal tillsammans med vårdkoordinator.

Övriga arbetsuppgifter tilldelande av förbundsdirektören eller förbundsstyrelsen.

Kvalifikationer

Magisterexamen inom hälsovårdsområdet eller kandidatexamen med tilläggsstudier om minst 60 sp inom utveckling/ledarskap, och/eller andra lämpliga vidarestudier inom personalområdet. Meriterande för tjänsten är: vidareutbildning inom geriatri, erfarenhet av personalledning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig för tjänsten.

Är du den vi söker? Välkommen in med ansökan!

Arbetet inleds så snabbt som möjligt eller enligt överenskommelse. Prövotid kan komma att tillämpas.

Intervjuer kommer genomföras löpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdagen är 3.6.2020 kl. 15.00.

Vi ser helst att ni sänder er ansökan elektroniskt till:

info@oasen.ax

Har du frågor eller funderingar kring denna tjänst? Tveka inte att kontakta förbundsdirektören, Arsim Zekaj tfn 040 152 44 55 eller arsim.zekaj(a)oasen.ax.

 

Publicerad 31.8.2017
Uppdaterad 20.5.2020