Lediga jobb

Kom med och utveckla vår arbetsplats!

Oasen boende- och vårdcenter är ett åldringshem med plats för 67 boenden fördelade på fyra avdelningar. Hos oss arbetar idag ca 70 personer av vilka de flesta tillhör vårdpersonalen. 
Boendet är beläget i Prestgårdenby invid Jomala kyrka i Jomala kommun. Oasen boende- och vårdcenter ingår i kommunalförbundet De Gamlas Hem (Dgh). Dess högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige med en ledamot från var och en av de 13 ägarkommunerna. Förbundsstyrelsen har det operativa ansvaret för verksamheten. 

Organisationen

Tillsammans med bland annat läkare, sjuksköterskor, närvårdare, anstaltsbiträden, kökspersonal, kontorspersonal bildar vi en organisation som strävar efter en initiativrik och kunskapsinriktad verksamhet.  

Vi söker följande befattnigar:

Fysioterapeut

På Oasens fysioterapienhet arbetar idag två fysioterapeuter. Målet är att upprätthålla en evidensbaserad rehabilitering för vårdtagarna med syfte att stärka och bibehålla de fysiska funktioner som behövs i vardagen.  Samtidigt erbjuder vi mer intensiv rehabilitering för de vårdtagare som har målsättning att kunna återgå till hemmet och som kommer till Oasen för en kortare period, t.ex. efter en sjukhusvistelse.
Vid behov utför Fysioterapin även hembesök till vårdtagare innan hemgång.

Oasen söker nu en fysioterapeut, inskriven i Valvira, för ett moderskapsvikariat 22.08.2018 – 15.07.2019 med möjlighet till förlängning. Arbetsspråk är svenska.

Ansökningar skickas till:

fysioterapin@oasen.ax eller
Oasen boende och vårdcenter, fysioterapin
Godbyvägen 486
22150 Jomala

För mer information, kontakta Ida Andersson eller Victoria Åkerblom på tel. 373 272.

 

 

Publicerad 31.8.2017
Uppdaterad 5.7.2018