Förbundsstyrelse 2024-2025

Ledamöter Personliga ersättare
Annette Holmberg-Jansson, ordf. Wille Valve
Åsa Mattsson, vice-ordf Cecilia Berndtsson
Ann Kvarnström Carina Aaltonen
Mikael Staffas Sandra Listherby
Niklas Oriander Ingvar Björling
Susanne Nordberg Björn Rönnlöf
Patrik Eriksson Thomas Snällström 

 

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 28.5.2024