Medlemskommuner

I slutet av år 2015 gjordes en namnändring och kommunalförbundet heter numera Oasen boende- och vårdcenter. Kommunalförbundet består av 13 medlemskommuner; Brändö, Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Sottunga, Sund och Vårdö. 

Alla medlemskommuner äger ett visst antal platser. Kommunerna debiteras månatligen en avgift för varje klient som kommunen har på Oasen- boende och vårdcenter. Om en plats inte används betalar ägarkommunen en grundavgift för sin platsandel.

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 10.5.2023