OBSERVERA! BESÖKSFÖRBUD!

 

För besökare till Oasen boende- och vårdcenter med anledning av Coronaviruset Covid- 19:

Det råder besöksförbud till våra verksamheter. Förbudet gäller till 13.4.2020. Samtliga besök måste godkännas i förväg innan de kan genomföras.

Med vänlig hälsning,

Ledningen för Oasen boende- och vårdcenter

Medlemskommuner

I slutet av år 2015 gjordes en namnändring och kommunalförbundet heter numera Oasen boende- och vårdcenter. Kommunalförbundet består av 13 medlemskommuner; Brändö, Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Sottunga, Sund och Vårdö. 

Alla medlemskommuner äger ett visst antal platser. Kommunerna debiteras månatligen en avgift för varje klient som kommunen har på Oasen- boende och vårdcenter. Om en plats inte används betalar ägarkommunen en grundavgift för sin platsandel.

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 24.10.2017