Information till besökare!

Det råder fortsatt besöksförbud till Oasen boende- och vårdcenter i enlighet med beredskapslagen.

Det är möjligt att arrangera träffar utomhus. Besökare får dock inte komma in i Oasens lokaler.

Samtliga besök måste godkännas av avdelningen på Oasen i förväg innan de kan genomföras.

 

För att undvika smittspridning ska träffarna kunna ske i enlighet med landskapsläkarens rekommendationer:

Du måste vara frisk. Handhygien och socialdistansering är av vikt.

Du behöver avstå från all form av närkontakt med den boende. Det betyder att all kroppskontakt förbjuds.

Under alla omständigheter och situationer ska ett avstånd på minst två (2) meter kunna hållas mellan den boende och besökare.

Med vänlig hälsning,

Oasen boende- och vårdcenter

Medlemskommuner

I slutet av år 2015 gjordes en namnändring och kommunalförbundet heter numera Oasen boende- och vårdcenter. Kommunalförbundet består av 13 medlemskommuner; Brändö, Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Sottunga, Sund och Vårdö. 

Alla medlemskommuner äger ett visst antal platser. Kommunerna debiteras månatligen en avgift för varje klient som kommunen har på Oasen- boende och vårdcenter. Om en plats inte används betalar ägarkommunen en grundavgift för sin platsandel.

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 24.10.2017