Välkommen på ett säkert besök till oss!

Vi ser gärna att ni följer följande rekommendationer så att ert besök ska bli så säkert som möjligt både för er och för oss.

- Endast symptomfria personer får komma på besök

- Följ våra instruktioner gällande handtvätt och skyddsutrustning

- Visir inomhus och om vi är i spridningsfasen munskydd, håll dig uppdaterad över vad som gäller gällande smittspridningen.

- Vi kan vara behjälpliga med handhygien och användning av skydd om det behövs.

- Man ska hålla ett säkerhetsavstånd på 2 meter till andra klienter och personal när det är möjligt.

- Rör dig så lite som möjligt i gemensamma utrymmen.

- Vid besök utomhus är användning av skyddsutrustning inte nödvändig, om alla är symptomfria.

- Besök kan begränsas bara med karantäns- eller isoleringsbeslut av smittskyddsläkare. Om någon klient är i karantän eller isolering gäller inte detta hela enheten.

Medlemskommuner

I slutet av år 2015 gjordes en namnändring och kommunalförbundet heter numera Oasen boende- och vårdcenter. Kommunalförbundet består av 13 medlemskommuner; Brändö, Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Sottunga, Sund och Vårdö. 

Alla medlemskommuner äger ett visst antal platser. Kommunerna debiteras månatligen en avgift för varje klient som kommunen har på Oasen- boende och vårdcenter. Om en plats inte används betalar ägarkommunen en grundavgift för sin platsandel.

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 24.10.2017