Elektronisk anslagstavla

Publicerad 29.1.2023 20:05

Tid:                torsdagen den 2.2.2023 kl. 16.30

Plats:             Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

11 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Publicerad 9.1.2023 09:26

Tid:                torsdagen den 12.1.2023 kl. 16.30

Plats:             Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

 

1 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Publicerad 2.12.2022 19:50 | Uppdaterad 2.12.2022 19:51

Tid: Måndagen den 12.12.2022 kl. 16.30

Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

151 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Publicerad 10.11.2022 16:04

Tid: måndagen den 14.11.2022 kl. 17.30

Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

 

138 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

139 § Protokollets justering

Publicerad 7.11.2022 11:30

Kallelse

Oasen boende- och vårdcenter k.f.

Förbundsfullmäktigesammanträde

28.11.2022

Publicerad 23.10.2022 11:38

Tid:                torsdagen den 27.10.2022 kl. 16.30

Plats:             Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

 

128 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Publicerad 9.10.2022 11:57 | Uppdaterad 23.10.2022 11:36

Tid:                torsdagen den 13.10.2022 kl. 16.30

Plats:             Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

 

118 § Sammanträdets konstituerande

Publicerad 26.9.2022 10:18

Tid: 14.10.2022 kl. 13.00

Plats: matsalen på Oasen boende- och vårdcenter k.f.

 

Ärenden:

18 §               Sammanträdets öppnande

Publicerad 17.9.2022 22:20 | Uppdaterad 19.9.2022 12:39

Tid: 20.9.2022 kl. 16.30

Plats: Oasen boende- och vårdcenter

Ärenden:

112 § Sammanträdets konstituerande 

113 § Budget 2023 och ekonomiplan 2024-2025

Publicerad 9.9.2022 17:30 | Uppdaterad 9.9.2022 17:31

Tid: onsdagen den 14.9.2022 kl. 16.30
Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 27.5.2019