Information till besökare!

 

Detta gäller från och med 16.12.2020 

Vi rekommenderar att avstå från icke nödvändiga besök.

Besök bokas på förhand med personal på respektive avdelning för att säkerställa att man hinner instruera besökare och att det inte blir för många besökare per avdelning samtidigt. Detta gäller även för utomhusbesök.

Tillstånd till besök ges till 1-2 närstående per gång. Endast friska och symptomfria närstående får komma på besök. Har man vistats i ett riskland behöver man iaktta  karantän innan besök i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

Man sköter sin handhygien, har på skyddsutrustning enligt anvisningar från personalen. Ta med eget munskydd, annars tilldelas du ett av personalen.

Kommer man på besök inomhus skall man inte i onödan röra sig i gemensamma utrymmen utan går direkt till vårdtagarens egna rum.  Man håller hela tiden 2 meters avstånd till vårdtagare och personal.

Om det på enheten uppdagas coronasmitta följer vi smittskyddsläkarens anvisningar och då kan ovanstående komma att ändras på kort varsel.

Med hopp om gott samarbete för att skydda alla våra vårdtagare!

Ledningen på Oasen

Elektronisk anslagstavla

Publicerad 26.3.2021 13:00

Protokoll från förbundsstyrelsemöte 22.3.2021

Publicerad 18.3.2021 22:00

Kungörelse till förbundsstyrelsemöte 22.3.2021

Publicerad 22.2.2021 15:31

Protokoll från förbundsstyrelsemöte 18.2.2021

Publicerad 15.2.2021 11:26

Kungörelse till förbundsstyrelsemöte 18.2.2021

Publicerad 29.1.2021 09:56

Kungörelse till förbundsfullmäktigemöte 19.2.2021

Publicerad 15.1.2021 14:55

Kungörelse till förbundsstyrelsemöte 19.1.2021

Publicerad 9.12.2020 09:47

Kungörelse till förbundsstyrelsemöte 14.12.2020, kl.16.30

Publicerad 13.11.2020 15:56

Kungörelse till förbundsstyrelsemöte 17.11.2020

Publicerad 30.10.2020 14:18

Kungörelse till förbundsfullmäktigemöte 20.11.2020

Publicerad 28.10.2020 15:45

Protokoll från förbundsstyrelsemöte 27.10.2020

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 27.5.2019