Information till besökare!

Det råder fortsatt besöksförbud till Oasen boende- och vårdcenter i enlighet med beredskapslagen.

Det är möjligt att arrangera träffar utomhus. Besökare får dock inte komma in i Oasens lokaler.

Samtliga besök måste godkännas av avdelningen på Oasen i förväg innan de kan genomföras.

 

För att undvika smittspridning ska träffarna kunna ske i enlighet med landskapsläkarens rekommendationer:

Du måste vara frisk. Handhygien och socialdistansering är av vikt.

Du behöver avstå från all form av närkontakt med den boende. Det betyder att all kroppskontakt förbjuds.

Under alla omständigheter och situationer ska ett avstånd på minst två (2) meter kunna hållas mellan den boende och besökare.

Med vänlig hälsning,

Oasen boende- och vårdcenter

Elektronisk anslagstavla

Publicerad 15.5.2020 15:15

Kungörelse till förbundsstyrelsemöte, 19.5.2020

Publicerad 3.4.2020 12:56 | Uppdaterad 3.4.2020 12:59

Kungörelse till förbundsfullmäktige

Publicerad 27.3.2020 16:13

Kungörelse till förbundsstyrelsemöte, 31.3.2020

 

Publicerad 26.2.2020 22:22

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde 26.2.2020 konstateras framlagt.

Publicerad 19.2.2020 10:46

Förbundsstyrelsemöte den 26.2.2020 kl 16:30

Publicerad 25.10.2019 14:36

Kallelse till förbundsfullmäktige

Publicerad 18.10.2019 16:34

Kungörelse till förbundsstyrelsensmöte

Publicerad 8.10.2019 10:41 | Uppdaterad 8.10.2019 13:08

Kungörelse till förbundsstyrelsemöte

Publicerad 13.9.2019 14:17

Kungörelse till förbundsstyrelsemöte

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 27.5.2019