Information till besökare!

 

Detta gäller från och med 1.8.2020 

Vi rekommenderar fortsättningsvis besök utomhus om vädret det tillåter.

Besök bokas på förhand med personal på respektive avdelning för att säkerställa att man hinner instruera besökare och att det inte blir för många besökare per avdelning samtidigt. Detta gäller även för utomhusbesök.

Tillstånd till besök ges till 1-2 närstående per gång. Endast friska och symptomfria närstående får komma besök. Har man vistats i ett riskland behöver man iaktta en 14 dagars karantän innan besök i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

Man sköter sin handhygien, har på skyddsutrustning enligt anvisningar från personalen, visir eller munskydd.

Kommer man på besök inomhus skall man inte i onödan röra sig i gemensamma utrymmen utan går direkt till vårdtagarens egna rum.  Man håller hela tiden 2 meters avstånd till vårdtagare och personal.

Om det på enheten uppdagas coronasmitta följer vi smittskyddsläkarens anvisningar och då kan ovanstående komma att ändras på kort varsel.

Med hopp om gott samarbete för att skydda alla våra vårdtagare!

Ledningen på Oasen

Elektronisk anslagstavla

Publicerad 16.10.2020 15:46

Kungörelse till förbundsstyrelsemöte 20.10.2020, kl.16.30

Publicerad 18.9.2020 13:16

Kungörelse till förbundsstyrelsemöte 22.9.2020, kl.15.30

Publicerad 11.9.2020 15:29

Kungörelse till förbundsstyrelsemöte 15.9.2020, kl.16.30

Publicerad 18.6.2020 13:35

Kungörelse till förbundsstyrelsemöte, 23.6.2020

Publicerad 15.5.2020 15:15

Kungörelse till förbundsstyrelsemöte, 19.5.2020

Publicerad 3.4.2020 12:56 | Uppdaterad 3.4.2020 12:59

Kungörelse till förbundsfullmäktige

Publicerad 27.3.2020 16:13

Kungörelse till förbundsstyrelsemöte, 31.3.2020

 

Publicerad 26.2.2020 22:22

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde 26.2.2020 konstateras framlagt.

Publicerad 19.2.2020 10:46

Förbundsstyrelsemöte den 26.2.2020 kl 16:30

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 27.5.2019