Kallelse till förbundsfullmäktigemöte 29.6.2023

Publicerad 2.6.2023 13:43

Kallelse till förbundsfullmäktigemöte 29.6.2023
Sammanträdet äger rum i Oasens matsal - om någon ledamot önskar närvara via teams kan ni meddela oss via mejl stefan.simonsen@oasen.ax

Föredragningslistan:

16 §               Sammanträdets öppnande

17 §               Sammanträdets laglighet och beslutsförhet

18 §               Godkännande av föredragningslistan

19 §               Val av protokolljusterare

20 §               Ökning av långfristiga lån 2023

21 §               Information/diskussion

22 §               Sammanträdets avslutande

Jomala den 2.6.2023

Håkan Lundberg

Förbundsfullmäktiges ordförande

Publicerad 2.6.2023
Uppdaterad 2.6.2023