Kallelse till förbundsstyrelsemöte 1.6.2023

Publicerad 26.5.2023 14:40

Tid:                torsdagen den 1.6.2023 kl. 16.30

Plats:             Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

 

63 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

64 § Protokollets justering

65 § Föredragningslistan

66 § Budgetupplåning  2023

67 § Ökning av långfristiga lån 2023

68 § Förändring av fördelningsprincipen för avskrivningarna 2023

69 § Dispositionsrätt och förvaltningsbefogenhet

70 § Det uppgiftsrelaterade tillägget

71 § Granskning och laglighet och verkställande av förbundsfullmäktiges beslut

72 § Information till kännedom

73 § Avslutande av möte

 

 

Jomala den 26 maj 2023

Edgar Kalm

Förbundsstyrelsens ordförande

Publicerad 26.5.2023
Uppdaterad 26.5.2023