Kallelse till förbundsstyrelsemöte 17.8.2023

Publicerad 13.8.2023 21:47

Tid:                torsdagen den 17.8.2023 kl. 16.30

Plats:             Oasen boende- och vårdcenter, Jomala
 

ÄRENDEN

103 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

104 § Protokollets justering

105 § Föredragningslistan

106 § Rekrytering av förbundsdirektör

107 § Avslutande av möte 

 

Jomala den 13 augusti 2023

Edgar Kalm
Förbundsstyrelsens ordförande

Publicerad 13.8.2023
Uppdaterad 13.8.2023