Kallelse till förbundsstyrelsemöte 19.10.2023

Publicerad 14.10.2023 16:51

Tid:                onsdagen den 19.10.2023 kl. 16.30

Plats:             Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

 

126 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

127 § Protokollets justering

128 § Föredragningslistan

129 § Budget 2024 och ekonomiplan 2025–2026

130 § Förändringsbudget

131 § Rekrytering av ny förbundsdirektör

132 § Förbundsdirektörens arbetsuppgifter 1.11-31.12.2023

133 § Revisions-pm

134 § Ändring av kökschefens befattningsbeskrivning

135 § Förlängning av Checkkredit

136 § Elförsörjning

137 § Förlängning av förordnande

138 § Investeringar

139 § Oasens värdegrund

140 § Information och diskussion

141 § Avslutande av möte

Jomala, den 14 oktober 2023

Edgar Kalm
Förbundsstyrelsens ordförande

Publicerad 14.10.2023
Uppdaterad 14.10.2023