Kallelse till förbundsstyrelsemöte 20.9.2023

Publicerad 15.9.2023 09:47

Tid:                onsdagen den 20.9.2023 kl. 16.30
Plats:             Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN:

110 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

111 § Protokollets justering

112 § Föredragningslistan

113 § Konfidentiellt ärende: Personcentrerat ledarskap 

114 § Budget 2024 och ekonomiplan 2025–2026

115 §  Budgetuppföljning januari-juni 2023

116 § Anhållan från Finströms kommun om ESB-platser

117 § Namnändringar på avdelningar

118 § Policydokument om tidigt stödjande av arbetsförmåga 

119 § Konfidentiellt ärende – Klagomål 1

120 § Konfidentiellt ärende – Klagomål 2

121 § Revidering av grundavtalet

122 § Ansökan om att ta ut ledighet

123 § Byggdelar från Hemgården

124 § Information och diskussion

125 § Avslutande av möte

 

 

Jomala den 14 september 2023

Edgar Kalm

Förbundsstyrelsens ordförande

Publicerad 15.9.2023
Uppdaterad 15.9.2023