Kallelse till förbundsstyrelsemöte 23.3.2023

Publicerad 19.3.2023 09:25

Tid:                torsdagen den 23.3.2023 kl. 16.30

Plats:             Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

 

33 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

34 § Protokollets justering

35 § Föredragningslistan

36 § Bokslut och verksamhetsberättelse 2022

37 § Rättelseyrkan över tjänstemannabeslut

38 § Granskning och laglighet och verkställande av förbundsfullmäktiges beslut

39 § Budgetuppföljning januari 2023

40 § Information till kännedom

41 § Avslutande av möte

 

Jomala den 15 februari 2023

Edgar Kalm
 

Förbundsstyrelsens ordförande

Publicerad 19.3.2023
Uppdaterad 19.3.2023