Kallelse till förbundsstyrelsemöte 28.6.2023

Publicerad 22.6.2023 13:24

Tid:                onsdagen den 28.6.2023 kl. 16.30

Plats:             Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

74 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

75 § Protokollets justering

76 § Föredragningslistan

77 § Revidering av grundavtalet

78 § Revidering av upphandlingsdirektiv

79 § Offert för badrumsrenoveringen

80 § Anställande av en projektledare för demenscentret

81 § Ansökan om bisyssla

82 § Höstens möten

83 § Budgetändring

84 § Ärendehanteringssystem

85 § Information till kännedom

86 § Avslutande av möte
 

Jomala den 22 juni 2023

Edgar Kalm

Förbundsstyrelsens ordförande

Publicerad 22.6.2023
Uppdaterad 22.6.2023