Kallelse till förbundsstyrelsemöte 4.5.2023

Publicerad 28.4.2023 14:58

Tid: torsdagen den 4.5.2023 kl. 16.30

Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

 

53 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

54 § Protokollets justering

55 § Föredragningslistan

56 § Budgetuppföljning januari-mars 2023

57 § Inköp av utemöbler och solskydd till altanen

58 § Klagomål över bemötande kring försvunnen egendom

59 § Information till kännedom

60 § Avslutande av möte

 

Jomala den 25 april 2023

Edgar Kalm
Förbundsstyrelsens ordförande

Publicerad 28.4.2023
Uppdaterad 28.4.2023