Kallelse till förbundsstyrelsemöte 4.8.2023

Publicerad 31.7.2023 14:37

Tid: Fredagen den 4.8.2023 kl. 13.00

Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

 

88 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

89 § Protokollets justering

90 § Föredragningslistan

91 § Anhållan om uppsägning

92 § Rekrytering av förbundsdirektör

93 § Huvudanvändare av bankprogram

94 § Informationstillfälle om revidering av grundavtal

95 § Reglering av ägarandelar

96 § Sänkning av grundkapitalet

97 § Kompensation av straffavgifter

98 § Ansökan om nedsatt arbetstid 1

99 § Ansökan om nedsatt arbetstid 2

100 § Konfidentiellt personalärende

101 § Information till kännedom

102 § Avslutande av möte

 

Jomala den 31 juli 2023

Edgar Kalm

Förbundsstyrelsens ordförande

Publicerad 31.7.2023
Uppdaterad 31.7.2023