Kallelse till förbundsstyrelsemöte 5.4.2022

Publicerad 2.4.2022 12:25 | Uppdaterad 2.4.2022 12:28

Tid:                Tisdagen den 5.4.2022 kl. 16.30

Plats:             Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

 

ÄRENDEN

21 § Sammanträdets konstituerande

22 § Presentation av dagverksamheten

23 § Bokslut och verksamhetsberättelse

24 § Konfidentiellt ärende

25 § Konfidentiellt ärende

26 § Omstrukturering av Oasens ledningsfunktioner

27 § Mandatfördelning

28 § Uthyrning av Mattas rehab-korridoren

29 § Dispositionsrätt

30 § Temporär reducering av vårdplatser på Pellas

31 § Information till kännedom 

32 § Avslutande av möte

 

Jomala den 1 april 2022

Edgar Kalm

Förbundsstyrelsens ordförande

Publicerad 2.4.2022
Uppdaterad 2.4.2022