Kallelse till förbundsstyrelsemöte 14.9.2022

Tid: tisdagen den 13.9.2022 kl. 16.30
Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

99 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
100 § FÖRSLAG TILL BUDGET 2023
101 § FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBUDGET 2022
102 § BEGÄRAN OM UTTRÄDE UR KOMMUNALFÖRBUNDET
103 § ÖVERSKÖTARVIKARIE
104 § FÖRBUNDSDIREKTÖRENS VIKARIE 1.1-31.10.2023
105 § ANLITANDE AV UTOMSTÅENDE KONSULTSTÖD FÖR UTREDNING OM OASENS EKONOMISTYRNING
106 § ANLITANDE AV UTOMSTÅENDE KONSULTSTÖD FÖR FRAMTAGANDE AV OLIKA MODELLER FÖR OASENS AVGIFTSSYSTEM
107 § OMSTRUKTURERING AV OASENS LEDNINGSFUNKTIONER
108 § ANLITANDE AV UTOMSTÅENDE KONSULTSTÖD FÖR UTREDNING OM OASENS PATIENTNÄRA LEDNINGSFUNKTIONER
109 § OASENS FRAMTID
110 § INFORMATION TILL KÄNNEDOM
111 § NÄSTA STYRELSEMÖTESTIDPUNKT
112 § AVSLUTANDE AV MÖTE

Jomala den 9 september 2022
Edgar Kalm Förbundsstyrelsens ordförande

Publicerad 9.9.2022
Uppdaterad 9.9.2022