Kallelse till förbundsstyrelsemöte 15.6.2022

Tid: onsdag den 15.6.2022 kl. 15.00

Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

56 § Sammanträdets konstituerande

57 § Överskötartjänsten

58 § Budgetuppföljning

59 § Rättelse: arbetsvärderingssystemet

60 § Rättelse: finansieringen av badrumsrenoveringen

61 § Bankkort

62 § Ökning av långfristiga lån enligt budget 2022

63 § KST-uthyrningen

64 § Information till kännedom

65 § Avslutande av möte

                                                                    

Jomala den 10 juni 2022

Edgar Kalm

Förbundsstyrelsens ordförande

Publicerad 13.6.2022
Uppdaterad 13.6.2022