Kallelse till förbundsstyrelsemöte 22.8.2022

Tid: Måndagen den 22.8.2022 kl. 16.30

Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala
 

ÄRENDEN

84 § Sammanträdets konstituerande

85 § Förbundsdirektörens föräldraledighet

86 § Rekrytering av överskötare

87 § Överskötarens uppgifter

88 § Ändring av krav på läkarintyg vid sjukskrivning

89 § Ökning av långfristiga lån enligt budget 2022

90 § Det uppgiftsrelaterade tillägget

91 § Förstärkning av närvårdare på Pellas

92 § Dispositionsrätt

93 § Oasens värdegrund

94 § Oasens Framtid

95 § Information till kännedom:

96 § Beslut om höstens styrelsemötestidpunkter

97 § Avslutande av möte
 

Jomala den 18 augusti 2022

Edgar Kalm

Förbundsstyrelsens ordförande

Publicerad 18.8.2022
Uppdaterad 18.8.2022