Kallelse till förbundsstyrelsemöte 5.4.2022

Tid:                Tisdagen den 5.4.2022 kl. 16.30

Plats:             Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

 

ÄRENDEN

 

21 §

22 §

23 §

24 §

25 §

26 §

27 §

28 §

29 §

30 §

31 §

32 §

 

 

 

Sammanträdets konstituerande

Presentation av dagverksamheten

Bokslut och verksamhetsberättelse

Konfidentiellt ärende

Konfidentiellt ärende

Oasens ledningsfunktioner

Mandatfördelning

Uthyrning av Mattas rehab-korridoren

Fullmakt

Temporär reducering av vårdplatser på Pellas

Information till kännedom

Avslutande av möte

 

 

                                                                                     

Jomala den 1 april 2022

Edgar Kalm

Förbundsstyrelsens ordförande

Publicerad 1.4.2022
Uppdaterad 2.4.2022