Styrelsemöte 2/2022

Tid:                Torsdagen den 10.3.2022 kl. 16.30

Plats:             Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

15 § Sammanträdets konstituerande

16 § Utökning av dagverksamheten

17 § Förstärkning av närvårdare på Pellas natt

18 § Konfidentiellt ärende

19 § Information till kännedom

20 § Avslutande av möte

                                                                                      

Jomala den 5 mars 2022

Edgar Kalm

Förbundsstyrelsens ordförand

Publicerad 4.3.2022
Uppdaterad 4.3.2022