Information till besökare!

 

Detta gäller från och med 1.8.2020 

Vi rekommenderar fortsättningsvis besök utomhus om vädret det tillåter.

Besök bokas på förhand med personal på respektive avdelning för att säkerställa att man hinner instruera besökare och att det inte blir för många besökare per avdelning samtidigt. Detta gäller även för utomhusbesök.

Tillstånd till besök ges till 1-2 närstående per gång. Endast friska och symptomfria närstående får komma besök. Har man vistats i ett riskland behöver man iaktta en 14 dagars karantän innan besök i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

Man sköter sin handhygien, har på skyddsutrustning enligt anvisningar från personalen, visir eller munskydd.

Kommer man på besök inomhus skall man inte i onödan röra sig i gemensamma utrymmen utan går direkt till vårdtagarens egna rum.  Man håller hela tiden 2 meters avstånd till vårdtagare och personal.

Om det på enheten uppdagas coronasmitta följer vi smittskyddsläkarens anvisningar och då kan ovanstående komma att ändras på kort varsel.

Med hopp om gott samarbete för att skydda alla våra vårdtagare!

Ledningen på Oasen

Upphandlingar

Här presenterar vi våra aktuella upphandlingar.

 

Oasen boende- och vårdcenter utbjuder på entreprenad omläggning av tak på Flygel A med tillhörande kringarbeten. Anbudsunderlag tillhandahålls elektroniskt. Anbuden inlämnas i slutet kuvert eller per e-post senast 23.04.2019 kl. 15.00 enl. förfrågan.

Beräknad entreprenadtid 30.04.2019–02.07.2019.Ta kontakt med projektledaren Robin Österlund, tel. 040 5325 981 eller robin.byggkontroll@ gmail.com.

Inga upphandlingar hittades.

Publicerad 18.1.2016
Uppdaterad 3.4.2019