Information till besökare!

Det råder fortsatt besöksförbud till Oasen boende- och vårdcenter i enlighet med beredskapslagen.

Det är möjligt att arrangera träffar utomhus. Besökare får dock inte komma in i Oasens lokaler.

Samtliga besök måste godkännas av avdelningen på Oasen i förväg innan de kan genomföras.

 

För att undvika smittspridning ska träffarna kunna ske i enlighet med landskapsläkarens rekommendationer:

Du måste vara frisk. Handhygien och socialdistansering är av vikt.

Du behöver avstå från all form av närkontakt med den boende. Det betyder att all kroppskontakt förbjuds.

Under alla omständigheter och situationer ska ett avstånd på minst två (2) meter kunna hållas mellan den boende och besökare.

Med vänlig hälsning,

Oasen boende- och vårdcenter

Upphandlingar

Här presenterar vi våra aktuella upphandlingar.

 

Oasen boende- och vårdcenter utbjuder på entreprenad omläggning av tak på Flygel A med tillhörande kringarbeten. Anbudsunderlag tillhandahålls elektroniskt. Anbuden inlämnas i slutet kuvert eller per e-post senast 23.04.2019 kl. 15.00 enl. förfrågan.

Beräknad entreprenadtid 30.04.2019–02.07.2019.Ta kontakt med projektledaren Robin Österlund, tel. 040 5325 981 eller robin.byggkontroll@ gmail.com.

Inga upphandlingar hittades.

Publicerad 18.1.2016
Uppdaterad 3.4.2019