Upphandlingar

Här presenterar vi våra aktuella upphandlingar.

 

Oasen boende- och vårdcenter utbjuder på entreprenad omläggning av tak på Flygel A med tillhörande kringarbeten. Anbudsunderlag tillhandahålls elektroniskt. Anbuden inlämnas i slutet kuvert eller per e-post senast 23.04.2019 kl. 15.00 enl. förfrågan.

Beräknad entreprenadtid 30.04.2019–02.07.2019.Ta kontakt med projektledaren Robin Österlund, tel. 040 5325 981 eller robin.byggkontroll@ gmail.com.

Inga upphandlingar hittades.

Publicerad 18.1.2016
Uppdaterad 3.4.2019