Kallelse till förbundsfullmäktigemöte 12.5.2023

Publicerad 20.4.2023 09:58

Kallelse jämte bilagor till Oasen boende- och vårdcenters förbundsfullmäktigemöte. Mötet hålls den 12.5.2023 kl. 13.00 på hotell Arkipelag i Styrmansrummet. 

 

Publicerad 20.4.2023
Uppdaterad 20.4.2023