Elektronisk anslagstavla

Publicerad 28.4.2023 14:58

Tid: torsdagen den 4.5.2023 kl. 16.30

Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

 

53 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

54 § Protokollets justering

Publicerad 20.4.2023 09:58

Kallelse jämte bilagor till Oasen boende- och vårdcenters förbundsfullmäktigemöte. Mötet hålls den 12.5.2023 kl. 13.00 på hotell Arkipelag i Styrmansrummet. 

 

Publicerad 9.4.2023 17:41 | Uppdaterad 9.4.2023 17:42

Tid:                torsdagen den 13.4.2023 kl. 16.30

Plats:             Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

42 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Publicerad 19.3.2023 09:25

Tid:                torsdagen den 23.3.2023 kl. 16.30

Plats:             Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

 

33 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Publicerad 16.2.2023 20:26

Tid:                torsdagen den 23.2.2023 kl. 16.30

Plats:             Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

 

20 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Publicerad 9.2.2023 17:01 | Uppdaterad 10.2.2023 17:29

Kallelse

Oasen boende- och vårdcenter k.f.

Förbundsfullmäktigesammanträde

Tid: den 3.3.2023 kl. 13.00

Plats: Oasens matsal

Föredragningslistan:

Publicerad 29.1.2023 20:05

Tid:                torsdagen den 2.2.2023 kl. 16.30

Plats:             Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

11 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Publicerad 9.1.2023 09:26

Tid:                torsdagen den 12.1.2023 kl. 16.30

Plats:             Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

 

1 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Publicerad 2.12.2022 19:50 | Uppdaterad 2.12.2022 19:51

Tid: Måndagen den 12.12.2022 kl. 16.30

Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

151 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Publicerad 10.11.2022 16:04

Tid: måndagen den 14.11.2022 kl. 17.30

Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

 

138 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

139 § Protokollets justering

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 27.5.2019