Elektronisk anslagstavla

Publicerad 24.10.2023 07:58 | Uppdaterad 24.10.2023 08:04

Föredragningslistan:

23 §               Sammanträdets öppnande

24 §               Sammanträdets laglighet och beslutsförhet

Publicerad 14.10.2023 16:51

Tid:                onsdagen den 19.10.2023 kl. 16.30

Plats:             Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

 

126 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Publicerad 15.9.2023 09:47

Tid:                onsdagen den 20.9.2023 kl. 16.30
Plats:             Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN:

Publicerad 13.8.2023 21:47

Tid:                torsdagen den 17.8.2023 kl. 16.30

Plats:             Oasen boende- och vårdcenter, Jomala
 

ÄRENDEN

103 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Publicerad 31.7.2023 14:37

Tid: Fredagen den 4.8.2023 kl. 13.00

Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

 

88 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

89 § Protokollets justering

Publicerad 22.6.2023 13:24

Tid:                onsdagen den 28.6.2023 kl. 16.30

Plats:             Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

74 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Publicerad 2.6.2023 13:43

Kallelse till förbundsfullmäktigemöte 29.6.2023

Publicerad 26.5.2023 14:40

Tid:                torsdagen den 1.6.2023 kl. 16.30

Plats:             Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

 

63 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Publicerad 28.4.2023 14:58

Tid: torsdagen den 4.5.2023 kl. 16.30

Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

 

53 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

54 § Protokollets justering

Publicerad 20.4.2023 09:58

Kallelse jämte bilagor till Oasen boende- och vårdcenters förbundsfullmäktigemöte. Mötet hålls den 12.5.2023 kl. 13.00 på hotell Arkipelag i Styrmansrummet. 

 

Sidor

Publicerad 2.5.2018
Uppdaterad 27.5.2019