Information till besökare!

 

Detta gäller från och med 16.12.2020 

Vi rekommenderar att avstå från icke nödvändiga besök.

Besök bokas på förhand med personal på respektive avdelning för att säkerställa att man hinner instruera besökare och att det inte blir för många besökare per avdelning samtidigt. Detta gäller även för utomhusbesök.

Tillstånd till besök ges till 1-2 närstående per gång. Endast friska och symptomfria närstående får komma på besök. Har man vistats i ett riskland behöver man iaktta  karantän innan besök i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

Man sköter sin handhygien, har på skyddsutrustning enligt anvisningar från personalen. Ta med eget munskydd, annars tilldelas du ett av personalen.

Kommer man på besök inomhus skall man inte i onödan röra sig i gemensamma utrymmen utan går direkt till vårdtagarens egna rum.  Man håller hela tiden 2 meters avstånd till vårdtagare och personal.

Om det på enheten uppdagas coronasmitta följer vi smittskyddsläkarens anvisningar och då kan ovanstående komma att ändras på kort varsel.

Med hopp om gott samarbete för att skydda alla våra vårdtagare!

Ledningen på Oasen

Våra avdelningar

På Oasen boende- och vårdcenter finns fyra avdelningar - Mattas, Pellas, Solsidan och Liljan. Mattas, Pellas och Solsidan (demensavd.) bedriver institutionsvård, medan Liljan sedan början av 2016 bedrivs som effektiverat serviceboende, som hör till öppenvården. 

Vår utemiljön består av vackra innergårdar samt en stor trädgård med planteringar, en asfalterad promenadslinga runt byggnaden samt promenadmöjligheter i närbelägen omgivning.  

Våning 1: Mattas, Solsidan och Liljan
Mattas, Solsidan och Liljan ligger på marknivå. Avdelningarna Mattas och Solsidana har dörrar ut mot hemmets vackra innergård. Sommar och höst används innergården bland annat till gemensamma kaffestunder för alla tre avdelningar. Då kommer även pensionärerna på Pellas ner till gården. Avdelning Liljan har en egen terass. 

Våning 2: Pellas
Till Pellas på andra våningen finns hiss. Avdelningen har en stor, inglasad utealtan men infravärme. Här kan pensionärerna på Pellas sitta ute och njuta under den varma tiden av året.

Vården på avdelningarna
Avdelningarna har givetvis många likheter ifråga om vården, men samtidigt kan varje avdelning också ha sina avdelningsspecifika särdrag när det gäller inredning och arbetsrutiner.

Många i vårdpersonalen arbetar främst på en av avdelningarna. Detta är viktigt för att kunna upprätthålla kontinuitet i vården. Men för att kunna anpassa bemanningen enligt ett varierande behov på olika avdelning har personalen beredskap och förmåga att arbeta på fler än en avdelning. 

Oasen boende- och vårdcenter strävar till att ge en kvalitativ och professionell vård. Det innebär att personalstyrkan gärna ska anpassas helt efter behoven. Personalstyrkans dimensionering måste dock även anpassas enligt de budgetramar som medlemskommunerna fastställer. 

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 13.6.2018