Välkommen på ett säkert besök till oss!

Vi ser gärna att ni följer följande rekommendationer så att ert besök ska bli så säkert som möjligt både för er och för oss.

- Endast symptomfria personer får komma på besök

- Följ våra instruktioner gällande handtvätt och skyddsutrustning

- Visir inomhus och om vi är i spridningsfasen munskydd, håll dig uppdaterad över vad som gäller gällande smittspridningen.

- Vi kan vara behjälpliga med handhygien och användning av skydd om det behövs.

- Man ska hålla ett säkerhetsavstånd på 2 meter till andra klienter och personal när det är möjligt.

- Rör dig så lite som möjligt i gemensamma utrymmen.

- Vid besök utomhus är användning av skyddsutrustning inte nödvändig, om alla är symptomfria.

- Besök kan begränsas bara med karantäns- eller isoleringsbeslut av smittskyddsläkare. Om någon klient är i karantän eller isolering gäller inte detta hela enheten.

Matsalen på avdelning Solsida

Avdelning Solsidan

Solsidan är en avdelning för personer med minnessjukdomar med totalt 12 platser. Sjukdomen är i allmänhet långt framskriden då boende på Solsidan inleds. Bemanningstalet (personalresurs per klient) är något högre på Solsidan än på vanlig institutionsavdelning då klienternas behov av omsorg och tillsyn är av den karaktären att högre bemanning anses påkallad.

Vårdinsatserna på Solsidan utgår från vår värdegrund med extra fokus på värdeorden respekt, trygghet och meningsfullhet. Värdegrunden är en självklar bas i all vår verksamhet.

Solsidan arbetar med en personcentrerad vård som förverkligas genom individuellt utformade insatser som bygger på delaktighet, flexibel personal och tillgängliga resurser.
 

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 6.6.2018