Information till besökare!

Det råder fortsatt besöksförbud till Oasen boende- och vårdcenter i enlighet med beredskapslagen.

Det är möjligt att arrangera träffar utomhus. Besökare får dock inte komma in i Oasens lokaler.

Samtliga besök måste godkännas av avdelningen på Oasen i förväg innan de kan genomföras.

 

För att undvika smittspridning ska träffarna kunna ske i enlighet med landskapsläkarens rekommendationer:

Du måste vara frisk. Handhygien och socialdistansering är av vikt.

Du behöver avstå från all form av närkontakt med den boende. Det betyder att all kroppskontakt förbjuds.

Under alla omständigheter och situationer ska ett avstånd på minst två (2) meter kunna hållas mellan den boende och besökare.

Med vänlig hälsning,

Oasen boende- och vårdcenter

Matsalen på avdelning Solsida

Avdelning Solsidan

Solsidan är en avdelning för personer med minnessjukdomar med totalt 12 platser. Sjukdomen är i allmänhet långt framskriden då boende på Solsidan inleds. Bemanningstalet (personalresurs per klient) är något högre på Solsidan än på vanlig institutionsavdelning då klienternas behov av omsorg och tillsyn är av den karaktären att högre bemanning anses påkallad.

Vårdinsatserna på Solsidan utgår från vår värdegrund med extra fokus på värdeorden respekt, trygghet och meningsfullhet. Värdegrunden är en självklar bas i all vår verksamhet.

Solsidan arbetar med en personcentrerad vård som förverkligas genom individuellt utformade insatser som bygger på delaktighet, flexibel personal och tillgängliga resurser.
 

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 6.6.2018