Information till besökare!

 

Detta gäller från och med 16.12.2020 

Vi rekommenderar att avstå från icke nödvändiga besök.

Besök bokas på förhand med personal på respektive avdelning för att säkerställa att man hinner instruera besökare och att det inte blir för många besökare per avdelning samtidigt. Detta gäller även för utomhusbesök.

Tillstånd till besök ges till 1-2 närstående per gång. Endast friska och symptomfria närstående får komma på besök. Har man vistats i ett riskland behöver man iaktta  karantän innan besök i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

Man sköter sin handhygien, har på skyddsutrustning enligt anvisningar från personalen. Ta med eget munskydd, annars tilldelas du ett av personalen.

Kommer man på besök inomhus skall man inte i onödan röra sig i gemensamma utrymmen utan går direkt till vårdtagarens egna rum.  Man håller hela tiden 2 meters avstånd till vårdtagare och personal.

Om det på enheten uppdagas coronasmitta följer vi smittskyddsläkarens anvisningar och då kan ovanstående komma att ändras på kort varsel.

Med hopp om gott samarbete för att skydda alla våra vårdtagare!

Ledningen på Oasen

Matsalen på avdelning Solsida

Avdelning Solsidan

Solsidan är en avdelning för personer med minnessjukdomar med totalt 12 platser. Sjukdomen är i allmänhet långt framskriden då boende på Solsidan inleds. Bemanningstalet (personalresurs per klient) är något högre på Solsidan än på vanlig institutionsavdelning då klienternas behov av omsorg och tillsyn är av den karaktären att högre bemanning anses påkallad.

Vårdinsatserna på Solsidan utgår från vår värdegrund med extra fokus på värdeorden respekt, trygghet och meningsfullhet. Värdegrunden är en självklar bas i all vår verksamhet.

Solsidan arbetar med en personcentrerad vård som förverkligas genom individuellt utformade insatser som bygger på delaktighet, flexibel personal och tillgängliga resurser.
 

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 6.6.2018