Välkommen på ett säkert besök till oss!

Vi ser gärna att ni följer följande rekommendationer så att ert besök ska bli så säkert som möjligt både för er och för oss.

- Endast symptomfria personer får komma på besök

- Följ våra instruktioner gällande handtvätt och skyddsutrustning

- Visir inomhus och om vi är i spridningsfasen munskydd, håll dig uppdaterad över vad som gäller gällande smittspridningen.

- Vi kan vara behjälpliga med handhygien och användning av skydd om det behövs.

- Man ska hålla ett säkerhetsavstånd på 2 meter till andra klienter och personal när det är möjligt.

- Rör dig så lite som möjligt i gemensamma utrymmen.

- Vid besök utomhus är användning av skyddsutrustning inte nödvändig, om alla är symptomfria.

- Besök kan begränsas bara med karantäns- eller isoleringsbeslut av smittskyddsläkare. Om någon klient är i karantän eller isolering gäller inte detta hela enheten.

Entré

Avdelning Liljan

Verksamheten på avdelningen Liljan är ett effektiverat serviceboende (ESB). ESB är öppenvård. Avdelningen har 10 platser. 

Avdelning Liljan strävar efter att boendet på avdelningen ska skapa trygghet och trivsel i en hemlik miljö. De boende ska av personalen uppmuntras till och stödas i utövandet av fysiska och kognitiva aktiviteter med syftet att befrämja konditionen och mental hälsa.

Avdelningen utför olika aktiviteter, såsom utflykter  och shoppingdagar, olika minnesaktiviteter/träning, sittgymnastik och träning i fysioterapisalen, bakning, hobbyverksamhet, kortspel, manikyr och pedikyr, promenader, ljusterapi och filmstunder. Den frivilliga resurspersonen besöker regelbundet avdelningen och spelar bingo med klienterna. En gång i månaden har de boende möjlighet till nattvardsgång i matsalen.

 

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 13.6.2018