Information till besökare!

Det råder fortsatt besöksförbud till Oasen boende- och vårdcenter i enlighet med beredskapslagen.

Det är möjligt att arrangera träffar utomhus. Besökare får dock inte komma in i Oasens lokaler.

Samtliga besök måste godkännas av avdelningen på Oasen i förväg innan de kan genomföras.

 

För att undvika smittspridning ska träffarna kunna ske i enlighet med landskapsläkarens rekommendationer:

Du måste vara frisk. Handhygien och socialdistansering är av vikt.

Du behöver avstå från all form av närkontakt med den boende. Det betyder att all kroppskontakt förbjuds.

Under alla omständigheter och situationer ska ett avstånd på minst två (2) meter kunna hållas mellan den boende och besökare.

Med vänlig hälsning,

Oasen boende- och vårdcenter

Entré

Avdelning Liljan

Verksamheten på avdelningen Liljan är ett effektiverat serviceboende (ESB). ESB är öppenvård. Avdelningen har 10 platser. 

Avdelning Liljan strävar efter att boendet på avdelningen ska skapa trygghet och trivsel i en hemlik miljö. De boende ska av personalen uppmuntras till och stödas i utövandet av fysiska och kognitiva aktiviteter med syftet att befrämja konditionen och mental hälsa.

Avdelningen utför olika aktiviteter, såsom utflykter  och shoppingdagar, olika minnesaktiviteter/träning, sittgymnastik och träning i fysioterapisalen, bakning, hobbyverksamhet, kortspel, manikyr och pedikyr, promenader, ljusterapi och filmstunder. Den frivilliga resurspersonen besöker regelbundet avdelningen och spelar bingo med klienterna. En gång i månaden har de boende möjlighet till nattvardsgång i matsalen.

 

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 13.6.2018