Information till besökare!

 

Detta gäller från och med 16.12.2020 

Vi rekommenderar att avstå från icke nödvändiga besök.

Besök bokas på förhand med personal på respektive avdelning för att säkerställa att man hinner instruera besökare och att det inte blir för många besökare per avdelning samtidigt. Detta gäller även för utomhusbesök.

Tillstånd till besök ges till 1-2 närstående per gång. Endast friska och symptomfria närstående får komma på besök. Har man vistats i ett riskland behöver man iaktta  karantän innan besök i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

Man sköter sin handhygien, har på skyddsutrustning enligt anvisningar från personalen. Ta med eget munskydd, annars tilldelas du ett av personalen.

Kommer man på besök inomhus skall man inte i onödan röra sig i gemensamma utrymmen utan går direkt till vårdtagarens egna rum.  Man håller hela tiden 2 meters avstånd till vårdtagare och personal.

Om det på enheten uppdagas coronasmitta följer vi smittskyddsläkarens anvisningar och då kan ovanstående komma att ändras på kort varsel.

Med hopp om gott samarbete för att skydda alla våra vårdtagare!

Ledningen på Oasen

Entré

Avdelning Liljan

Verksamheten på avdelningen Liljan är ett effektiverat serviceboende (ESB). ESB är öppenvård. Avdelningen har 10 platser. 

Avdelning Liljan strävar efter att boendet på avdelningen ska skapa trygghet och trivsel i en hemlik miljö. De boende ska av personalen uppmuntras till och stödas i utövandet av fysiska och kognitiva aktiviteter med syftet att befrämja konditionen och mental hälsa.

Avdelningen utför olika aktiviteter, såsom utflykter  och shoppingdagar, olika minnesaktiviteter/träning, sittgymnastik och träning i fysioterapisalen, bakning, hobbyverksamhet, kortspel, manikyr och pedikyr, promenader, ljusterapi och filmstunder. Den frivilliga resurspersonen besöker regelbundet avdelningen och spelar bingo med klienterna. En gång i månaden har de boende möjlighet till nattvardsgång i matsalen.

 

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 13.6.2018