Ideologi och värdegrund

Vården på Oasen boende- och vårdcenter utgår från en humanistisk människosyn där alla människor är unika och har lika värde. Rätten till ett värdigt liv skall genomsyra vården livet ut.

Omvårdnaden ska präglas av flexibilitet och ständigt fokus på individen och dennes individualitet, integritet, självbestämmanderätt och delaktighet. Varje person som bor på Oasen boende- och vårdcenter ska känna trygghet.

Inom vården är bemötandet det viktigaste i alla sammanhang. För att vi ska kunna bemöta våra inneboende så individuellt som möjligt har deras levnadsberättelser stor betydelse. Genom att känna till så mycket som möjligt om det som varit viktigt i en persons tidigare liv kan vårdarna bemöta varje individ på ett sätt som inger trygghet.

Vi stöder även det friska och hälsosamma genom att uppmuntra våra boende att själva göra det som han/hon kan.

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 18.10.2017