Välkommen på ett säkert besök till oss!

Vi ser gärna att ni följer följande rekommendationer så att ert besök ska bli så säkert som möjligt både för er och för oss.

- Endast symptomfria personer får komma på besök

- Följ våra instruktioner gällande handtvätt och skyddsutrustning

- Visir inomhus och om vi är i spridningsfasen munskydd, håll dig uppdaterad över vad som gäller gällande smittspridningen.

- Vi kan vara behjälpliga med handhygien och användning av skydd om det behövs.

- Man ska hålla ett säkerhetsavstånd på 2 meter till andra klienter och personal när det är möjligt.

- Rör dig så lite som möjligt i gemensamma utrymmen.

- Vid besök utomhus är användning av skyddsutrustning inte nödvändig, om alla är symptomfria.

- Besök kan begränsas bara med karantäns- eller isoleringsbeslut av smittskyddsläkare. Om någon klient är i karantän eller isolering gäller inte detta hela enheten.

Ideologi och värdegrund

Vården på Oasen boende- och vårdcenter utgår från en humanistisk människosyn där alla människor är unika och har lika värde. Rätten till ett värdigt liv skall genomsyra vården livet ut.

Omvårdnaden ska präglas av flexibilitet och ständigt fokus på individen och dennes individualitet, integritet, självbestämmanderätt och delaktighet. Varje person som bor på Oasen boende- och vårdcenter ska känna trygghet.

Inom vården är bemötandet det viktigaste i alla sammanhang. För att vi ska kunna bemöta våra inneboende så individuellt som möjligt har deras levnadsberättelser stor betydelse. Genom att känna till så mycket som möjligt om det som varit viktigt i en persons tidigare liv kan vårdarna bemöta varje individ på ett sätt som inger trygghet.

Vi stöder även det friska och hälsosamma genom att uppmuntra våra boende att själva göra det som han/hon kan.

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 18.10.2017