Information till besökare!

 

Detta gäller från och med 16.12.2020 

Vi rekommenderar att avstå från icke nödvändiga besök.

Besök bokas på förhand med personal på respektive avdelning för att säkerställa att man hinner instruera besökare och att det inte blir för många besökare per avdelning samtidigt. Detta gäller även för utomhusbesök.

Tillstånd till besök ges till 1-2 närstående per gång. Endast friska och symptomfria närstående får komma på besök. Har man vistats i ett riskland behöver man iaktta  karantän innan besök i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

Man sköter sin handhygien, har på skyddsutrustning enligt anvisningar från personalen. Ta med eget munskydd, annars tilldelas du ett av personalen.

Kommer man på besök inomhus skall man inte i onödan röra sig i gemensamma utrymmen utan går direkt till vårdtagarens egna rum.  Man håller hela tiden 2 meters avstånd till vårdtagare och personal.

Om det på enheten uppdagas coronasmitta följer vi smittskyddsläkarens anvisningar och då kan ovanstående komma att ändras på kort varsel.

Med hopp om gott samarbete för att skydda alla våra vårdtagare!

Ledningen på Oasen

Ideologi och värdegrund

Vården på Oasen boende- och vårdcenter utgår från en humanistisk människosyn där alla människor är unika och har lika värde. Rätten till ett värdigt liv skall genomsyra vården livet ut.

Omvårdnaden ska präglas av flexibilitet och ständigt fokus på individen och dennes individualitet, integritet, självbestämmanderätt och delaktighet. Varje person som bor på Oasen boende- och vårdcenter ska känna trygghet.

Inom vården är bemötandet det viktigaste i alla sammanhang. För att vi ska kunna bemöta våra inneboende så individuellt som möjligt har deras levnadsberättelser stor betydelse. Genom att känna till så mycket som möjligt om det som varit viktigt i en persons tidigare liv kan vårdarna bemöta varje individ på ett sätt som inger trygghet.

Vi stöder även det friska och hälsosamma genom att uppmuntra våra boende att själva göra det som han/hon kan.

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 18.10.2017