OBSERVERA! BESÖKSFÖRBUD!

 

För besökare till Oasen boende- och vårdcenter med anledning av Coronaviruset Covid- 19:

Det råder besöksförbud till våra verksamheter. Förbudet gäller till 13.4.2020. Samtliga besök måste godkännas i förväg innan de kan genomföras.

Med vänlig hälsning,

Ledningen för Oasen boende- och vårdcenter

Stimulans och rehabilitering

Enheten bedriver stimulans och rehabilitering inom det mentala och sociala området för de boende på Oasen boende- och vårdcenter. Aktiviteter och träning sker både individuellt och i grupper. Enheten anordnar bland annat underhållning och sammankomster inför större helger, utflykter och kulturella besök. 

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 13.6.2018