Information till besökare!

Det råder fortsatt besöksförbud till Oasen boende- och vårdcenter i enlighet med beredskapslagen.

Det är möjligt att arrangera träffar utomhus. Besökare får dock inte komma in i Oasens lokaler.

Samtliga besök måste godkännas av avdelningen på Oasen i förväg innan de kan genomföras.

 

För att undvika smittspridning ska träffarna kunna ske i enlighet med landskapsläkarens rekommendationer:

Du måste vara frisk. Handhygien och socialdistansering är av vikt.

Du behöver avstå från all form av närkontakt med den boende. Det betyder att all kroppskontakt förbjuds.

Under alla omständigheter och situationer ska ett avstånd på minst två (2) meter kunna hållas mellan den boende och besökare.

Med vänlig hälsning,

Oasen boende- och vårdcenter

Stimulans och rehabilitering

Enheten bedriver stimulans och rehabilitering inom det mentala och sociala området för de boende på Oasen boende- och vårdcenter. Aktiviteter och träning sker både individuellt och i grupper. Enheten anordnar bland annat underhållning och sammankomster inför större helger, utflykter och kulturella besök. 

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 13.6.2018