Information till besökare!

Det råder fortsatt besöksförbud till Oasen boende- och vårdcenter i enlighet med beredskapslagen.

Det är möjligt att arrangera träffar utomhus. Besökare får dock inte komma in i Oasens lokaler.

Samtliga besök måste godkännas av avdelningen på Oasen i förväg innan de kan genomföras.

 

För att undvika smittspridning ska träffarna kunna ske i enlighet med landskapsläkarens rekommendationer:

Du måste vara frisk. Handhygien och socialdistansering är av vikt.

Du behöver avstå från all form av närkontakt med den boende. Det betyder att all kroppskontakt förbjuds.

Under alla omständigheter och situationer ska ett avstånd på minst två (2) meter kunna hållas mellan den boende och besökare.

Med vänlig hälsning,

Oasen boende- och vårdcenter

Förbundsstyrelse

Ledamöter Personliga ersättare
Gyrid Högman, ordf. Harry Jansson
Rolf Karlsson, viceordf. Solveig Gestberg
Roger Eriksson Hedvig Stenros
Susanne Nordberg Björn Rönnlöf
Hanna Segerström Peggy Eriksson
Ulla-Britt Dahl Emilia Karlsson
Tomas Blomberg Magnus Jansson

 

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 2.5.2018