Förbundsstyrelse

Ledamöter Personliga ersättare
Edgar Kalm, ordf. Tage Eriksson
Rolf Karlsson, viceordf. Leif Karlsson
Hedvig Stenros Susanne Blomqvist
Sandra Listherby Hanna Segerström
Thomas Snällström Mikael von Beetzen
Ulla-Britt Dahl Britt Danielsson 
Susanne Nordberg Björn Rönnlöf

 

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 4.7.2022