Välkommen på ett säkert besök till oss!

Vi ser gärna att ni följer följande rekommendationer så att ert besök ska bli så säkert som möjligt både för er och för oss.

- Endast symptomfria personer får komma på besök

- Följ våra instruktioner gällande handtvätt och skyddsutrustning

- Visir inomhus och om vi är i spridningsfasen munskydd, håll dig uppdaterad över vad som gäller gällande smittspridningen.

- Vi kan vara behjälpliga med handhygien och användning av skydd om det behövs.

- Man ska hålla ett säkerhetsavstånd på 2 meter till andra klienter och personal när det är möjligt.

- Rör dig så lite som möjligt i gemensamma utrymmen.

- Vid besök utomhus är användning av skyddsutrustning inte nödvändig, om alla är symptomfria.

- Besök kan begränsas bara med karantäns- eller isoleringsbeslut av smittskyddsläkare. Om någon klient är i karantän eller isolering gäller inte detta hela enheten.

Förbundsstyrelse

Ledamöter Personliga ersättare
Edgar Kalm, ordf. Tage Eriksson
Rolf Karlsson, viceordf. Leif Karlsson
Hedvig Stenros Pamela Sjödahl
Dan Nylund Hanna Segerström
Thomas Snällström Marie Stenlund
Ulla-Britt Dahl Gunnel Nordlund-White 
Susanne Nordborg Björn Rönnlöf

 

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 12.9.2021