Förbundsstyrelse

Ledamöter Personliga ersättare
Edgar Kalm, ordf. Tage Eriksson
Rolf Karlsson, viceordf. Leif Karlsson
Hedvig Stenros Pamela Sjödahl
Dan Nylund Hanna Segerström
Thomas Snällström Marie Stenlund
Ulla-Britt Dahl Gunnel Nordlund-White 
Susanne Nordberg Björn Rönnlöf

 

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 13.6.2022