Förbundsstyrelse

Ledamöter Personliga ersättare
Gyrid Högman, ordf. Harry Jansson
Rolf Karlsson, viceordf. Solveig Gestberg
Roger Eriksson Hedvig Stenros
Susanne Nordberg Björn Rönnlöf
Hanna Segerström Peggy Eriksson
Ulla-Britt Dahl Emilia Karlsson
Tomas Blomberg Magnus Jansson

 

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 2.5.2018