Avdelning Korallen och Gläntan (fd. Pellas)

Korallen och Gläntan är två vårdavdelningar med plats för tillsammans 23 vårdtagare. Majoriteten av vårdtagarna är långvårdsklienter med olika kognitiva och somatiska sjukdomar, men bland de boende finns även de som tas in för kortare vårdperioder.

Mål för avdelningarna är att involvera vårdtagarana i sin egen vård och på ett mer effektivt sätt föra fram dennes åsikt i olika frågor. Aktivering var också ett av ledorden i årets plan, i syfte för att höja vårdtagarnas välbefinnande.

Bland aktiviteterna som erbjuds vårdtagarna är bland annat syjunta, herrklubb och gudstjänst. En gång i månaden hålls nattvardsgång för de som önskar.

 

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 21.9.2023