Information till besökare!

 

Detta gäller från och med 16.12.2020 

Vi rekommenderar att avstå från icke nödvändiga besök.

Besök bokas på förhand med personal på respektive avdelning för att säkerställa att man hinner instruera besökare och att det inte blir för många besökare per avdelning samtidigt. Detta gäller även för utomhusbesök.

Tillstånd till besök ges till 1-2 närstående per gång. Endast friska och symptomfria närstående får komma på besök. Har man vistats i ett riskland behöver man iaktta  karantän innan besök i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

Man sköter sin handhygien, har på skyddsutrustning enligt anvisningar från personalen. Ta med eget munskydd, annars tilldelas du ett av personalen.

Kommer man på besök inomhus skall man inte i onödan röra sig i gemensamma utrymmen utan går direkt till vårdtagarens egna rum.  Man håller hela tiden 2 meters avstånd till vårdtagare och personal.

Om det på enheten uppdagas coronasmitta följer vi smittskyddsläkarens anvisningar och då kan ovanstående komma att ändras på kort varsel.

Med hopp om gott samarbete för att skydda alla våra vårdtagare!

Ledningen på Oasen

Fysioterpi

På fysioterapienheten på Oasen arbetar idag två fysioterapeuter. Målet är att upprätthålla en evidensbaserad rehabilitering för vårdtagarna med syfte att stärka och bibehålla de fysiska funktioner som behövs i vardagen.  Samtidigt erbjuder vi intensiv rehabilitering för de vårdtagare som kommer till Oasen för en kortare period, t.ex. efter en sjukhusvistelse.
Vid behov utför Fysioterapin även hembesök till vårdtagare innan hemgång.

Förutom individuell träning håller fysioterapin i gruppträningar på avdelningarna, såsom sittgymnastik och rörlighetsträning med hjälp av olika redskap.

Fysioterapin ansvarar även för att prova ut och införskaffa alla hjälpmedel som behövs till vårdtagarna och på avdelningarna.  För vårdpersonalen på Oasen hålls regelbundet liftkurs samt handledning i ergonomi och förflyttningsteknik. Detta erbjuder vi även personalen ute i medlemskommunernas effektiviserade serviceboenden.

En av fysioterapeuterna är involverad Oasens dagverksamhet genom att hålla såväl gruppträning som individuell träning för deltagarna.

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 31.8.2018