Fysioterpi

På fysioterapienheten på Oasen arbetar idag två fysioterapeuter. Målet är att upprätthålla en evidensbaserad rehabilitering för vårdtagarna med syfte att stärka och bibehålla de fysiska funktioner som behövs i vardagen.  Samtidigt erbjuder vi intensiv rehabilitering för de vårdtagare som kommer till Oasen för en kortare period, t.ex. efter en sjukhusvistelse.
Vid behov utför Fysioterapin även hembesök till vårdtagare innan hemgång.

Förutom individuell träning håller fysioterapin i gruppträningar på avdelningarna, såsom sittgymnastik och rörlighetsträning med hjälp av olika redskap.

Fysioterapin ansvarar även för att prova ut och införskaffa alla hjälpmedel som behövs till vårdtagarna och på avdelningarna.  För vårdpersonalen på Oasen hålls regelbundet liftkurs samt handledning i ergonomi och förflyttningsteknik. Detta erbjuder vi även personalen ute i medlemskommunernas effektiviserade serviceboenden.

En av fysioterapeuterna är involverad Oasens dagverksamhet genom att hålla såväl gruppträning som individuell träning för deltagarna.

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 31.8.2018