Välkommen på ett säkert besök till oss!

Vi ser gärna att ni följer följande rekommendationer så att ert besök ska bli så säkert som möjligt både för er och för oss.

- Endast symptomfria personer får komma på besök

- Följ våra instruktioner gällande handtvätt och skyddsutrustning

- Visir inomhus och om vi är i spridningsfasen munskydd, håll dig uppdaterad över vad som gäller gällande smittspridningen.

- Vi kan vara behjälpliga med handhygien och användning av skydd om det behövs.

- Man ska hålla ett säkerhetsavstånd på 2 meter till andra klienter och personal när det är möjligt.

- Rör dig så lite som möjligt i gemensamma utrymmen.

- Vid besök utomhus är användning av skyddsutrustning inte nödvändig, om alla är symptomfria.

- Besök kan begränsas bara med karantäns- eller isoleringsbeslut av smittskyddsläkare. Om någon klient är i karantän eller isolering gäller inte detta hela enheten.

Fysioterpi

På fysioterapienheten på Oasen arbetar idag två fysioterapeuter. Målet är att upprätthålla en evidensbaserad rehabilitering för vårdtagarna med syfte att stärka och bibehålla de fysiska funktioner som behövs i vardagen.  Samtidigt erbjuder vi intensiv rehabilitering för de vårdtagare som kommer till Oasen för en kortare period, t.ex. efter en sjukhusvistelse.
Vid behov utför Fysioterapin även hembesök till vårdtagare innan hemgång.

Förutom individuell träning håller fysioterapin i gruppträningar på avdelningarna, såsom sittgymnastik och rörlighetsträning med hjälp av olika redskap.

Fysioterapin ansvarar även för att prova ut och införskaffa alla hjälpmedel som behövs till vårdtagarna och på avdelningarna.  För vårdpersonalen på Oasen hålls regelbundet liftkurs samt handledning i ergonomi och förflyttningsteknik. Detta erbjuder vi även personalen ute i medlemskommunernas effektiviserade serviceboenden.

En av fysioterapeuterna är involverad Oasens dagverksamhet genom att hålla såväl gruppträning som individuell träning för deltagarna.

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 31.8.2018