Information till besökare!

Det råder fortsatt besöksförbud till Oasen boende- och vårdcenter i enlighet med beredskapslagen.

Det är möjligt att arrangera träffar utomhus. Besökare får dock inte komma in i Oasens lokaler.

Samtliga besök måste godkännas av avdelningen på Oasen i förväg innan de kan genomföras.

 

För att undvika smittspridning ska träffarna kunna ske i enlighet med landskapsläkarens rekommendationer:

Du måste vara frisk. Handhygien och socialdistansering är av vikt.

Du behöver avstå från all form av närkontakt med den boende. Det betyder att all kroppskontakt förbjuds.

Under alla omständigheter och situationer ska ett avstånd på minst två (2) meter kunna hållas mellan den boende och besökare.

Med vänlig hälsning,

Oasen boende- och vårdcenter

Fysioterpi

På fysioterapienheten på Oasen arbetar idag två fysioterapeuter. Målet är att upprätthålla en evidensbaserad rehabilitering för vårdtagarna med syfte att stärka och bibehålla de fysiska funktioner som behövs i vardagen.  Samtidigt erbjuder vi intensiv rehabilitering för de vårdtagare som kommer till Oasen för en kortare period, t.ex. efter en sjukhusvistelse.
Vid behov utför Fysioterapin även hembesök till vårdtagare innan hemgång.

Förutom individuell träning håller fysioterapin i gruppträningar på avdelningarna, såsom sittgymnastik och rörlighetsträning med hjälp av olika redskap.

Fysioterapin ansvarar även för att prova ut och införskaffa alla hjälpmedel som behövs till vårdtagarna och på avdelningarna.  För vårdpersonalen på Oasen hålls regelbundet liftkurs samt handledning i ergonomi och förflyttningsteknik. Detta erbjuder vi även personalen ute i medlemskommunernas effektiviserade serviceboenden.

En av fysioterapeuterna är involverad Oasens dagverksamhet genom att hålla såväl gruppträning som individuell träning för deltagarna.

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 31.8.2018