Avdelning Lugnet (f.d. Mattas)

Lugnet är en vårdavdelning med plats för 22 vårdtagare. Majoriteten av vårdtagarna är långvårdsklienter, men bland de boende finns även de som tas in för kortare vårdperioder.

Mål för Lugnet är att involvera vårdtagarana i sin egen vård och på ett mer effektivt sätt föra fram dennes åsikt i olika frågor. Aktivering var också ett av ledorden i årets plan, i syfte för att höja vårdtagarnas välbefinnande.

Bland aktiviteterna som erbjuds vårdtagarna är bland annat syjunta, herrklubb och gudstjänst. En gång i månaden hålls nattvardsgång för de som önskar.

Publicerad 18.10.2017
Uppdaterad 21.9.2023