Den Stora Källartömningen

Nu skall Oasens möbelkällare tömmas igen! Vi inbjuder allmänheten att medverka till att återvinna och -använda så mycket som möjligt: möbler, diverse hjälpmedel, sängar, teknik osv. Det som finns kan dock vara skadat, gammalt eller allmänt i dåligt skick.

För att genomföra Den Stora Källartömningen gäller följande:

  • Tidpunkt: torsdagen den 5.10.2023 kl. 15-18
  • Använd garageingången på husets västra sida (inkörning via vägen närmast Nya Godbyvägen)
  • Parkera inte bil/släp utanför garagedörren utan använd parkeringsplatsen. 
  • Det som inte får tas är markerat med gul-svart plastband. 
  • Oasen tar inget ansvar för varken grejerna ni bär bort eller eventuella problem/skador/olyckor under processen när ni bär ut saker.
  • Personalen övervakar tömningen
  • Våra boende uppskattar om vill/kan göra en frivillig inbetalning med en valfri summa till Oasen boende- och vårdcenter FI 50 6601 0002 0540 05 med märke ”källare”. Alla medel kommer oavkortat att gå till deras bästa.

Välkomna att tömma vår källare!

Oasen

Publicerad 1.10.2023
Uppdaterad 1.10.2023